Zaproszenie na spotkanie dla osób, które chciały by mieć psa przewodnika

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” organizujemy kolejne spotkanie dla osób niewidomych i z poważnymi problemami wzroku, które chciałyby mieć psa przewodnika. Poniżej zamieszczamy komunikat.

Czytaj dalej Zaproszenie na spotkanie dla osób, które chciały by mieć psa przewodnika

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych w październiku 2020 r. rozpoczęło realizację projektu
pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób
niepełnosprawnych”. W związku z tym, Fundacja im. Królowej Polski św.
Jadwigi, jako partner projektu, prowadzi badania dotyczące diagnozy
potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie istniejących instrumentów
wsparcia we włączeniu społecznym.

Czytaj dalej

projekt grantowy

“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekujących i wyposażenia do ich stosowania organizacji realizującej na podstawie umowy z pfron.

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Redakcja/logo/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

Z przyjemnością informujemy, że jest ponownie możliwość starania się o psy przewodniki. Polski Związek Niewidomych jest obecnie partnerem w projekcie “Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Partnerami PZN i trzy niżej wymienione Fundacje.

Czytaj dalej