Dostępność

Obowiązki podmiotów publicznych :

  1. W zakresie dostępności architektonicznej:
  2. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  3. Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku , co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego , o którym mowa w art. 2 p 11 z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (sz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
  6. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowaniu w inny sposób.

Polski Związek Niewidomych  Okręg Zachodniopomorski na podstawie:

  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • Konwencji Nowojorskiej z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • zaleceń i przepisów „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”, PZN Warszawa 2016 oraz
  • własnymi wieloletnimi doświadczeniami ,

udziela budynkom/obiektom publicznym i ośrodkom wczasowym/wczasowo-rehabilitacyjnym rekomendacji do przystosowania architektonicznego dla osób  z niepełnosprawnością wzrokową. Konsekwencją przystosowania jest wydanie wiążącej opinii.

Jednocześnie informujemy, że  wykonujemy opisy w druku punktowym (kod Braille`), które są bezwzględnym wymogiem w dostosowaniu obiektów dla inwalidów wzroku

PZN OZ , ul.M. J. Piłsudskiego 37, e-mail: pznoz@o2.pl tel. 914 338 338

prośba studentki

na potrzeby
pracy magisterskiej z zakresu turystyki zdrowotnej, potrzebuję osoby chętne wypełnić kwestionariusz ankietowy, na temat wpływu barier na uczestnictwo w turystyce zdrowotnej osób niewidomych i niedowidzących. Czy byłaby szansa, aby pomogli mi ją Państwo rozpropagować- ze względu na przepisy RODO a także obostrzenia pandemiczne, dotarłam jedynie do wąskiej grupy osób, a zależy mi na zbadaniu możliwie różnorodnej grupy. Jeśli nie ma takiej możliwości, może mają Państwo wskazówki, jak mogę dotrzeć do większej ilości osób z mojej grupy docelowej? Byłabym wdzięczna za odpowiedź i wszelkie wskazówki.

Poniżej przesyłam wspomniany link:
Link do ankiety

gdyby wystąpiły problemy z przejściem przez sekcje w pierwotnej ankiecie-Link do ankiety jednostronnej

Z wyrazami szacunku
Aleksandra Pawlica, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
tel. 793109281

Zatrudnimy!

Polski Związek Niewidomych  Okręg Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie zatrudni osobę z orzeczoną niepełnosprawnością na stanowisko księgowej stowarzyszenia  z obsługą płac. Mile widziana jest znajomość  programów AGA  – kadry, płace i INSERT GT  – księgowość moduł Rewizor.
Kontakt: pznoz@o2.pl, tel. 914 338 338 lub 607 737 510

W imieniu Organizatora – Fundacji „Wygrajmy Razem” serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Radosnej wszystkie, młode, utalentowane wokalnie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności bądź posiadające inny dokument potwierdzający dysfunkcje.

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie Konkursu. Ponadto załączamy kartę zgłoszeniową i pozostałe oświadczenia. Gorąco prosimy o szerokie rozpropagowanie informacji o konkursie do wszystkich zainteresowanych. Info o projekcie można znaleźć również na: https://www.wygrajmyrazem.org.pl/konkurs-piosenki-radosnej/

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu PIOSENKI RADOSNEJ KONKURS PIOSENKI RADOSNEJ regulamin KONKURS PIOSENKI RADOSNEJ – dokument RODO KONKURS PIOSENKI RADOSNEJ regulamin Zgoda na upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu

Spotkanie dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika

W ramach projektu, o którym już Państwa wielokrotnie informowaliśmy, dotyczącego wypracowywania standardów szkolenia psów przewodników w Polsce oraz przeprowadzania szkolenia kadry i psów według wypracowanych standardów

Polski Związek Niewidomych przygotował spot i film  zachęcający do posiadania psa.

Czytaj dalej

Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku 
Szanowni Państwo,
ze względu na panującą pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne nie możemy zaprosić Państwa na Dni Otwarte. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczoną poniżej ofertą edukacyjną Zespołu Szkół i Placówek pn.”Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie.
OFERTA EDUKACYJNA:
√ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;
√ Szkoła Podstawowa nr 73;
√ Szkoły Ponadpodstawowe:
√ Technikum nr 26 (możliwość kształcenia w zawodach: technik prac biurowych, √ technik masażysta, technik tyfloinformatyk, technik architektury krajobrazu, √ technik realizacji nagrań);
√ Branżowa Szkoła I stopnia (możliwość kształcenia w zawodach: koszykarz-plecionkarz, ogrodnik);
√ Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5;
√ Szkoła Policealna nr 19 (możliwość kształcenia w zawodach: florysta, technik administracji, technik realizacji nagrań, technik tyfloinformatyk);
√ Branżowa Szkoła II stopnia nr 7 (proponująca kształcenie w zawodzie technik ogrodnik);
√ Szkoła Muzyczna I stopnia;
√ Internat.
Szczegółowe informacje o rekrutacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu
12 267 44 20 oraz na stronie internetowej http://www.blind.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

„JA ZA 20 LAT”. RUSZYŁ KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

 

Polski Związek Niewidomych obchodzi w tym roku 70. urodziny! To nie tylko dobry czas na podsumowania, lecz także okazja do tego, by zastanowić się nad przyszłością. Z okazji jubileuszu organizujemy konkurs literacki dla młodzieży z dysfunkcją wzroku pt. „Ja za 20 lat”. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. To jeszcze nie wszystko – zwycięskie teksty opublikujemy w „Światełku” (które od kwietnia 2021 r. zmieni nazwę na „Pod lupą”)!

więcej informacji na stronie:

„Ja za 20 lat”. Ruszył konkurs literacki dla młodzieży – Polski Związek Niewidomych (pzn.org.pl)

Szanowni Państwo,
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie – największa
biblioteka na Pomorzu Zachodnim – z okazji nadchodzącego Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich, przypadającego 23 kwietnia, zaprasza do
zaprezentowania Państwa wydawnictw z zeszłego roku, w formie około
półminutowego filmu. Pokaz filmów odbyłby się na stronie i na
Facebooku Książnicy Pomorskiej w ramach obchodów Święta Książki.

Zaproszenie na spotkanie dla osób, które chciały by mieć psa przewodnika

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” organizujemy kolejne spotkanie dla osób niewidomych i z poważnymi problemami wzroku, które chciałyby mieć psa przewodnika. Poniżej zamieszczamy komunikat.

Czytaj dalej Zaproszenie na spotkanie dla osób, które chciały by mieć psa przewodnika