Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach pt. “Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby – edukacja seksualna młodzieży niewidomej oraz  rodziców/ opiekunów młodzieży z chorobami sprzężonymi”

Projekt z konkursu Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON

Warsztaty odbędą się 11.06.2022 r. 10.00- 17.00

 

JAK POMAGAĆ OSOBOM NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM? NOWY PORADNIK!

Na ulicy, przystanku czy w sklepie często spotykamy osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku. Uczestniczą one w codziennym życiu, tak samo, jak inni ludzie. Często zdarza się, że osobom z niepełnosprawnościami nie pomagamy, bo nie wiemy, jak to zrobić. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, ulotkę, materiały w social mediach i Internecie. Chcemy dotrzeć z przekazem do jak największej liczby osób. Tak, aby razem tworzyć bardziej dostępny świat, w którym każdy czuje się dobrze.

Plik z poradnikiem do pobrania został umieszczony poniżej.

Jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym? Nowy poradnik! – Polski Związek Niewidomych (pzn.org.pl)

Tych, którzy chcą poznać świat z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących zapraszamy do Laboratorium Ciemności w Instytucie Tyflologicznym PZN w Warszawie. Są to warsztaty, na których można uzyskać wiedzę, jak osoby z dysfunkcją narządu wzroku funkcjonują na co dzień, jak zauważać i rozumieć ich potrzeby.

 

Portal pracy iPRACUJZDALNIE.pl we współpracy z Klientami stara się dać osobom niepełnosprawnym szansę zawodowego rozwoju i wyrównać ich szanse na rynku pracy.

CV można przesłać na adres:

e-mail: rekrutacja@ipracujzdalnie.pl – odezwiemy się na pewno do każdej z nich. Aktualna lista rekrutacji znajduje się na stronie www.ipracujzdalnie.pl – za pośrednictwem naszego portalu można także aplikować na wybrane stanowiska pracy.

Serdecznie zachęcamy młode osoby do udziału w dwóch spotkaniach upowszechniających projekt realizowany przez nas „DiCreNDi – Differences Create No Distances (Różnice nie tworzą odległości)”.  Jeżeli młode osoby niewidome, słabowidzące, widzące współpracujące z Okręgiem, Kołem chcą uzyskać więcej informacji na temat wyjazdów za granicę, współpracy oraz uczenia się od siebie nawzajem, to doskonały moment!

Opowiemy o dwóch wyjazdach w ramach ww. projektu:

 1. „Wymiana młodzieży w Albanii” spotkanie zaplanowane na platformie ZOOM na 25 maja br. o godz. 17.30.
 2. „Mobilność osób pracujących z młodzieżą na przykładzie pobytu w Rumunii” spotkanie odbędzie się 31 maja br. o godz. 17.00 także na platformie ZOOM.

Zapraszamy do udziału w dwóch webinariach młode osoby w wieku 18-35 lat podczas, których dowiedzą się:

 • czym jest mobilność osób pracujących z młodzieżą,
 • czym jest wymiana młodzieży,
 • gdzie szukać ofert wymiany międzynarodowej,
 • kto może wziąć udział w projektach Erasmus+,
 • co oferuje młodym osobom Europejski Korpus Solidarności.

Jeżeli osoby te nigdy nie brały  udziału w projektach Erasmus+, a chcielibyście przeżyć niesamowitą przygodę za granicą,  uczestnicy wymiany w Rumunii i Albanii chętnie podzielą się swoimi wrażeniami!

Programu Erasmus+ finansowany ze środków UE wspiera wymianę młodych ludzi zarówno wewnątrz UE, jak i z państwami trzecimi. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży czy mobilności osób pracujących z młodzieżą to niebywała okazja do odkrywania różnorodności Europy poprzez wspólne działania, pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, wymianę dobrych praktyk, a także uczenie się od siebie nawzajem korzystając z metod edukacji pozaformalnej.

Aby wziąć udział w spotkaniach należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5UB4hox7sIE2XotJggtTlgY0R8OfcEBF1p0nNRgQTSMvN7w/viewform?usp=sf_link

28 kwietnia w godzinach od 10:00 do 15:00 odbędą się warsztaty, dotyczące opracowywania innowacyjnych pomysłów, organizowane przez Szczeciński Inkubator Kultury. Spotkanie to poprowadzą trenerki biznesu Grażyna Nowicka i Monika Bakalarska.
Zachęcamy do wzięcia udziału.

OBSŁUGA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Zapraszamy na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier” dla przedsiębiorstw transportu zbiorowego.

O projekcie, w ramach którego realizowane jest szkolenie można przeczytać pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Pomoc w znalezieniu pracy

Fundacja Aktywizacja Filia w Szczecinie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami

do korzystania z projektów aktywizacji zawodowej, które ukierunkowane są na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. zachodniopomorskiego.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnościami,
w projektach przewidziano następujące instrumenty wsparcia, dopasowywane każdorazowo do indywidualnych potrzeb uczestników:

 • wsparcie doradcze specjalistów (doradca zawodowy, job crafter, prawnik, psycholog),
 • szkolenia zawodowe,
 • szkolenia doskonalące umiejętności miękkie,
 • szkolenia e-learningowe,
 • możliwość organizacji stażu i praktyki,
 • wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

Wskazane działania adresowane są do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które:

 • pozostają w wieku aktywności zawodowej,
 • są bez zatrudnienia i świadczeń przedemerytalnych,
 • nie uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej i nie są pracownikami Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji Aktywizacja – www.aktywizacja.org.pl, fanpage Fundacja Aktywizacja Filia w Szczecinie na Facebook, na wizytówce google oraz pod numerem telefonu 511-724-622 Justyna Przybylska, rekruterka, justyna.przybylska@aktywizacja.org.pl.

Biuro Fundacji Aktywizacja Filia w Szczecinie mieści się przy ul. Firlika 20/501

Prosimy o udział w badaniu

Dzień doby,

Jestem doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzę badania dot. macierzyństwa kobiet niewidomych ( z ostrością poniżej 5%). Poszukuję kontaktu do takich Mam. Zarówno tych, które są świeżo upieczonymi Mamami, ale i do tych, które mają nawet już dorosłe dzieci. Obecnie prowadzę dwa badania . Pierwsze dot. sytuacji związanej z ciążą, porodem i opieką nad dzieckiem w kontekście kontaktów ze służbą zdrowia. Drugie badanie dotyczy komunikacji słownej i pozasłownej z małymi dziećmi (0-3 lata) gdzie rodzic nie widzi lub jest prawnie niewidomy, a dziecko widzi lub nie widzi.

Sama jestem osobą prawnie niewidomą, a prowadzone przeze mnie badania mają przede wszystkim poszerzać świadomość społeczną i obalać często krzywdzące mity dot. funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

W załączniku przesyłam ankietę. Z prośbą o rozpowszechnianie.

https://forms.gle/aoyhEcEb3RnNZnCB7