Z przyjemnością informujemy, że jest ponownie możliwość starania się o psy przewodniki. Polski Związek Niewidomych jest obecnie partnerem w projekcie “Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Partnerami PZN i trzy niżej wymienione Fundacje.

Czytaj dalej

Uwaga!

Ze względu na duże zagrożenie epidemią koronawirusa przede wszystkim wśród starszych członków PZN, przedłuża się o jeszcze jeden tydzień, tj. do 25. października hybrydowe prowadzenie rehabilitacji społecznej dla wszystkich grup wiekowych. Wszystkie kontakty telefoniczne i mailowe z Biurem Okręgu jak i terapeutami pozostają bez zmian.
Przypomnę tel. do sekretariatu 607 737 790 w godz. 08.00 – 15.30 od poniedziałku do piątku oraz pocztę mailową. pznoz@o2.pl

W dniach 12.10- 17.10.2020 siedziba okregu zachodniopomorskiego pzn będzie nieczynna w związku z zarządzeniem żółtej strefy zostanie dokładnie zdezynfekowana. Zajęcia będą prowadzone online, a z terapeutami można kontaktować się telefonicznie, sekretariat pzn jest pod nr 607 737 790.