Zapraszam na wernisaż mojej fotografii ” Dąbscy Rybacy” 27 września, godz. 18.00, w Klubie Delta w Dąbiu

“Zawód rybaka jak rzadko który jest wrośnięty w dąbską tożsamość. W lokalnej społeczności prawie każdy miał styczność z tym zawodem. Nie ma chyba osoby korzystającej z j. Dąbskiego i jego okolic, która by nie przepływała obok sieci, czy też łodzi z pracującymi rybakami. Mimo to, tak naprawdę, mało kto zdaje sobie sprawę ile wysiłku mentalnego i fizycznego wkładają osoby wykonujące tan zawód. Ile nieprzespanych świtów, ile niepogód muszą pokonać by móc coś złowić. Są to ludzie pracujący z zamiłowania, z miłości do wody, przyrody, do ryb, do zapachu poranka, mgieł, wschodów Słońca, deszczu i wiatru. Tu nie ma dni świątecznych, urlopu, zwolnień. Kochają ten zawód i nie zamieniliby go na inny. A jest to zawód ginący i większość mieszkańców Szczecina nawet nie wie że mamy tu na terenach miejskich rybaków – tych małych tradycyjnych, którzy nie poddali się w zderzeniu z wielkim przemysłem rybnym.”

dni otwarte pracowni ART

Bogusz Borkowski, tata naszej Karolinki, zaprasza wszystkich chętnych na “Weekend otwartych pracowni”. Poniżej plan spotkań, na które śmiało przychodzić trzeba. Można sobie przy okazji zrobić portret na materiałach analogowych, a w niedzielę o 18.30 posłuchać opowieści o fotografii podróżniczej samego Bogusza. W jego imieniu serdecznie zapraszamy!

 PLAN SPOTKAŃ-dni otwarte pracowni ART OK 2021

Fundacja „Praca dla Niewidomych” realizuje kolejną edycję konkursu stypendialnego pod nazwą „Warto się uczyć” polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku.

Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu stypendialnego.

Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 900 (słownie: dziewięćset) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2020/2021.

W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty do 15 października 2021 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.fpdn.org.pl/konkurs-stypendialny-dla-niewidomych-lub-slabowidzacych-studentow—edycja-20212022.html

Prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji o konkursie oraz rekomendowaniu go wszystkim Państwa podopiecznym lub beneficjentom Państwa działań.

Serdecznie pozdrawiamy.

Fundacja Praca dla Niewidomych

ul. Jasna 22

00-054 Warszawa

www.fpdn.org.pl

Tel. 22 826 88 66

Projekt e-comers

Projekt e-comers realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu, w ramach którego uczestnicy mają kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu stażu i pracy na terenie Szczecina (można uzyskać wsparcie psychologa, prawnika, lekarza i pomoc w przygotowaniu do rozmowy o pracę, staż).
Uczestnik będzie mógł skorzystać z 6-cio mies. stażu, ma pomoc pośrednika pracy i doradcy zawodowego.
Przeznaczony dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub zaburzeniami sprzężonymi- osoby ze Szczecina :
Więcej informacji pod nr tel. 509702883 lub 91 881 21 66więcej informacji w Kooperatywa łaźnia przy ul. Koński Kierat 14-15 (wejście w bramie) w Szczecinie

Projekt Twoja Nowa Praca

Projekt Twoja Nowa Praca realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałem w Szczecinie.  Skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski i którzy poszukują pracy. Finansowany jest z PFRON. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie:
1 Dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy
2 Sfinansowanie szkoleń do kwoty 2500 zł na szkolenia zawodowe i 2500 zł na szkolenia językowe.
3 Pomoc w znalezieniu stażu/pracy.
4 Wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp.
5 Wyjazd integracyjny 3 dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy).
Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie:
lub pod nr telefonu:   509 702 883 i 690 173 353
W załączeniu ulotka informująca o projekcie.
Projekt jest aktualny do 2023 roku.

Więcej informacji pod nr telefonu 509 702 883 lub 690 173 353

wydarzenie

W dniu 16.07.2021 przeprowadzono już po raz drugi  w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie przy ul. M. J. Piłsudskiego 37 bezpłatne  konsultacje w kierunku zaćmy. Z niemal 60 przebadanych przypadkowych mieszkańców Szczecina, aż u  27  osób stwierdzono  zmętnienie soczewki oka, nadające się bezsprzecznie do pilnych zabiegów.
Konsultacje przeprowadzili  okuliści wraz z pomocą pielęgniarską z oddziału okulistycznego szpitala MSW w Szczecinie. W związku z dużym zainteresowaniem , akcja jw. zostanie zapewne powtórzona.
Misją Polskiego Związku Niewidomych jest niesienie pomocy osobom niewidomym, niedowidzącym i tracącym wzrok, dlatego też włączamy się  bezinteresownie w każdą kampanię  pomocową.  Prowadzona  przez nasze stowarzyszenie kompleksowa społeczna rehabilitacja, jak i spontaniczna akcja umożliwiająca poprawę widzenia, to stałe cele organizacji.

informujemy, że…

16 lipca odbędą się w siedzibie PZN OZ przy ulicy Piłsudskiego 37 kolejne bezpłatne konsultacje okulistyczne w kierunku zaćmy. Konsultacje przeprowadzać będą lekarze okuliści Szpitala MSW w Szczecinie. Zapisy pod nr 914338338. Liczba miejsc ograniczona

projekt

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn. „ Wiecznie młodzi – czas na aktywnego seniora”. Prowadzenie rehabilitacji w placówce i 8 Kołach Terenowych PZN Okręgu Zachodniopomorskiego oraz w sieci – realizacja warsztatów tyfloinformatycznych oraz Vademecum prawnego,  współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nr umowy: ROPS/50/2021

Termin realizacji zadania: 01.05.2021r. – 14.12.2021r.

Zadanie adresowane jest do seniorów powyżej 60 r.ż.

Proponowane formy wsparcia:

  1. Prowadzenie cyklicznych spotkań edukacyjno-informacyjnych pn. “Szeroki horyzont”;
  2. Wsparcie tyfloinformatyczne;
  3. Vademecum prawne;
  4. Prowadzenie Biblioteki Książki Mówionej – ta forma wsparcia zakłada kontynuację prowadzenia w siedzibie PZN OZ Biblioteki Książki Mówionej;
  5. Prowadzenie Punktu Informacyjno-doradczego;
  6. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38.

 

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn.”  „Rehabilitacja- szansą na lepsze jutro– prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, „Szansa-rozwój-niezależność”.

nr umowy: ZZO/000141/16/D

Aneks: nr 3/2021 z dniua 22.04.2021

Termin realizacji zadania: 01.04.2021 – 31.03.2022 r

Zadanie jest adresowane do

– dzieci i młodzieży

– osób dorosłych.

Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16.r.ż.

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16.r. ż.

– zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego;

– przynależność do PZN OZ

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje są umawiane indywidualnie z beneficjentami lub ich opiekunami.

 

Proponowane formy wsparcia:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;

2) indywidualne zajęcia tyfloterapeutyczne

3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;

4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;

5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;

6) indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologi;

7) grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38

 

plakat A3