Zapraszamy

Zapraszamy do udziału w zadaniu pt.”  „Niezależni – prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach konkursu 2/2016 „Kurs na samodzielność”.

Termin realizacji zadania: 01.04.2017 – 31.03.2017

Zadanie jest adresowane do

– dzieci do 6.r.ż;

– dzieci i młodzieży szkolnej

– osób dorosłych.

Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16.r.ż.

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16.r. ż.

– zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego;

– przynależność do PZN OZ

Zadanie jest adresowane do :

– 10 dzieci do 6.r.ż.

– 10 dzieci, i młodzieży szkolnej do 18.4.ż.

–  60  osób dorosłych

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje są umawiane indywidualnie z beneficjentami lub ich opiekunami.

 

Proponowane formy wsparcia:

W stosunku do dzieci do 6.r.ż. skierowane będą następujące formy wsparcia:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;

2) indywidualne zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju poprzez wspomaganie rozwoju w zakresie małej i dużej motoryki, funkcji poznawczych, rozwój widzenia, wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji.

W stosunku do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym(do 18.r.ż) skierowane będą następujące formy:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne,

2) tyfloterapia, obejmująca: terapię widzenia, naukę pisma brajla, dobór i naukę korzystania z pomocy optycznych oraz sprzętu pomocniczego, usprawnianie funkcji poznawczych, naukę korzystania z technik tyflograficznych;

3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;

4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;

5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;

6) indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologii;

7) indywidualne zajęcia usprawniające małą motorykę;

W stosunku do osób dorosłych skierowane będą następujące formy:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;

2) tyfloterapia, obejmująca : terapię widzenia, naukę pisma brajla, dobór i naukę korzystania z pomocy optycznych oraz sprzętu pomocniczego,usprawnianie funkcji poznawczych, naukę korzystania z technik tyflograficznych;

3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;

4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;

5 indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;

6) zajęcia z zakresu wykorzystania sprzętu wspomagającego oraz nowoczesnych tyflotechnologii;

7) indywidualne zajęcia usprawniające małą motorykę

8) grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

 

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38