Konferencja

Szanowni Państwo,

Okręg Zachodniopomorski Polskiego Związku Niewidomych ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Profesjonaliści w NGO – podnoszenie kompetencji pracowników i liderów działających w Polskim Związku Niewidomych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim” która odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2017 r. w HOTELU HOMER przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz. Udział w konferencji jest bezpłatny. Program konferencji w załączeniu.

Projekt pn. „Profesjonaliści w NGO – podnoszenie kompetencji pracowników i liderów działających w Polskim Związku Niewidomych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim” realizowany jest w ramach  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – priorytet 4 Silne organizacje pozarządowe, Zad.1 Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich  ze środków  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w okresie od 1 maja 2017 r., do 31 grudnia 2017 r.,
Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału III SEKTORA poprzez podniesienie rangi organizacji pozarządowej oraz zwiększenie kompetencji pracowników jednostek wojewódzkich PZN i liderów lokalnych jednostek PZN działających na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo w pięciu województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim oraz  opracowania standaryzowanych narzędzi diagnostycznych do określenia poziomu potrzeb rehabilitacyjnych osoby z uszkodzonym wzrokiem w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Opracowane podczas spotkań warsztatowych dla pracowników 5 Okręgów narzędzie – Rozszerzony Zestaw Kategorii ICF dla Dysfunkcji Wzroku będzie wykorzystywane w diagnozowaniu i określaniu potrzeb osób z dysfunkcją wzroku oraz rozpowszechniane w innych jednostkach wojewódzkich jako dobra praktyka. Opracowane narzędzie posłuży jako przykład opracowania Indywidualnego Planu Działań i monitorowania postępów w rehabilitacji.

Miło nam również poinformować Państwa, że gośćmi specjalnym spotkania będą Przedstawiciele PFRON.

Warunkiem potwierdzającym udział w konferencji jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: pznoz@o2.pl, lub fax: 91 433 8338 do dnia 11 grudnia .2017 r., do godziny 15:00. 

Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z konferencją jest Anna Okupińska – kierownik projektu, tel. Kom. 721 270 840 lub 91 433 8338 w godz. 7.30-13.00 (w pon., wt., czw. pt.)

Program – Konferencja_15-16.12.2017
Przewodnie- Konferencja
Formularz zgłoszeniowy – Konferencja