Zapytanie ofertowe na wydruk materiałów konferencyjnych i plakatów

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie zaprasza serdecznie do składania ofert na usługę dotyczącą wydruku materiałów konferencyjnych i plakatów. Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.„Profesjonaliści w NGO – podnoszenie kompetencji pracowników i liderów działających w Polskim Związku Niewidomych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim” dofinansowanego ze środków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich –   priorytet 4 Silne organizacje pozarządowe, Zad. 1 Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich.

Zapytanie ofertowe oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się  w załączeniu. Zapraszamy do składania propozycji wykonania usługi na załączonym formularzu odpowiedzi ofertowej i przesłania wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: pznoz@o2.pl , w tytule „odp. Na zapytanie ofertowe- materiały konferencyjne” lub osobiście w sekretariacie Okręgu PZN, ul. Piłsudskiego 37 w Szczecinie z dopiskiem „Wydruk materiałów konferencyjnych w terminie do dnia 08 grudnia 2017r., do godz. 1500 . Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 433 83 38 lub kom. 721 270 840

zapyt.ofert.-mat.konf. zapytanie-zał1.zapytanie-zał1.
zapytanie-zał1.
oferta-do zapyt-zał2.