SPOTKANIA CZWARTKOWE

STYCZEŃ 201r

4.01.2018r.

„Jak to było” – podsumowanie działań w Kole w minionym roku.

11.01.2018r,

„A wczoraj z wieczora” – wspólne kolędowanie z zespołem „Dwa plus dziesięć”.

18.01.2018r.

„Sprawy spadkowe” – spotkanie z notariuszem p. Heleną Posyniak

25.01.2018r.

„Kilimandżaro i inne szczyty Afryki” – spotkanie z podróżnikiem p. Stanisławem Bagińskim.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !