Projekt ZOBACZ INACZEJ

Autorski projekt studentów Kulturoznawstwa z Uniwersytetu Szczecińskiego, którego ideą jest przekroczyć granicę poznania sztuki. Powstały przy wsparciu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych US, Stowarzyszenia Academia oraz Strefy Kultury Studenckiej, ma na celu pozwolić odbiorcy doświadczyć sztuki malarskiej, bez użycia zmysłu wzroku.
Intencją jest, by móc zobaczyć obraz przede wszystkim dzięki wyobraźni – na
podstawie słowa, muzyki oraz dotyku. Każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł
wyjść poza ramy klasycznego poznania i odkryć sztukę na nowo, przekonując się, że obrazu nie można tylko zobaczyć.

Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca o godz. 18:00 w Sali teatralnej Strefy Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Malczewskiego 10/12 w Szczecinie.

Kontakty do organizatorów:
Daria Sameluk
tel: +48 660 246 960
Błażej Wojcieszuk
tel: + 537 368 096