Badania naukowe Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN

Szanowni Państwo,

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN prowadzi obecnie badania nabywania umiejętności czytania brajlem przez dzieci niewidome i słabowidzące. Szukamy dzieci z klas I-VIII szkoły podstawowej, uczących się czytać brajlem, w normie intelektualnej i bez sprzężonych niepełnosprawności.

Badanie odbywa się w Warszawie. Opłacamy pobyt w hotelu dla dziecka i opiekunów. Za każdy przyjazd do Instytutu rodzice otrzymują zwrot kosztów dojazdu w wysokości 1000 PLN brutto, a dziecko drobne upominki.

Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w załączonym liście oraz na stronie internetowej:

https://brajl.nencki.gov.pl/

Za pośrednictwem strony można również zgłosić dziecko do badania.

Chcielibyśmy również prosić o przekazanie informacji o badaniu tyflopedagogom z Państwa okręgu, jeśli mieliby Państwo taką możliwość.

Na wszystkie pytania z chęcią odpowiedzą mgr Gabriela Dzięgiel (g.dziegiel@nencki.gov.pl, 518 641 368) oraz mgr Joanna Plewko (j.plewko@nencki.gov.pl, 883 929 493).

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Z poważaniem,

Beata Zybura

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. Marcelego Nenckiego

Polska Akademia Nauk

ul. Ludwika Pasteura 3

02-093 Warszawa

list do rodziców klasy I

list do rodziców klasy II-VIII