Zgodnie z zaleceniem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, odwołuję się spotkania klubu seniora z dysfunkcją wzroku oraz spotkania czwartkowe PZN OZ do odwołania.