KOMUNIKAT

W drodze rozporządzenia został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W związku z powyższym spotkania Sekcji Diabetologicznej zostają zawieszone do odwołania.

Proszę o śledzenie aktualnych informacji

Zarządu Sekcji Diabetologicznej na stronie facebooka.