Komunikat
Prezes, dyrektor, pracownicy i terapeuci Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i władz lokalnych, pracują zdalnie, wykorzystując możliwości elektroniczne, jak e-mail, Messenger, Face Time , video-spotkania/szkolenia/konferencje itp. Dodaje się, że projekty, oprócz zajęć grupowych realizowane są zdalnie na bieżąco.
Poniżej podajemy kontakt dla wszystkich zainteresowanych
* Biuro jest czynne jak dotychczas od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00 (pani Julita), tel. 914 338/ 338 lub 607 737 790, e-mail: pznoz@o2.pl
* gł. księgowa w terminach jw (pani Renata), tel. 602 332 303
* prezes Lech Borucki, tel: 663 430 899, e-mail: prezespznoz@o2.pl
* dyrektor Józef Małosek, tel: 607 737 510, e-mail: j.malosek@pznoz.pl
* Horyzont Fundacja na Rzecz Osób z Problemami wzroku, (pani Halina), tel: 505 132 113, e-mail : fundacja@horyzontszczecin.pl
* Justyna Jastrzembska – tyfloinformatyk,
* Agnieszka Sochacka – instruktor orientacji przestrzennej,
* Irena Ligocka – tyflopedagog,
* Alicja Prowans – tyflopedagog,
* Dorota Pietruszyńska – terapeuta zajęciowy,