Kochani
Zostałem poproszony przez Zarząd Główny o przystąpienie do powołanego zespołu kryzysowego, dot. ratowania ośrodków rehabilitacyjno-szkoleniowych Polskiego Związku Niewidomych. W sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj,

związek i każdy z nas indywidualnie, nie odmówiłem.  Zarządowi Głównemu , naszemu Okręgowi i  jestem głęboko przekonany, że niezliczonej ilości członków , sen spędzają z oczu  nie działające już  od miesiąca  i wpadające w zadłużenie  ośrodki.  Mając na uwadze chętnie odwiedzany przez nas Ośrodek Klimczok, postanowiłem szybko zadziałać  i utworzyć pocztą mailową  zrzutkę OZ. Natychmiast włączyły się koła terenowe, które przekazały łącznie  4500 zł. Chciałbym  również otworzyć serca pracowników OZ,  serca członków Klubu Seniora oraz innych ludzi dobrej woli.
Ten ośrodek jest nam bardzo bliski, nie pozwólmy mu upaść, tym bardziej, że do lata nie zawita tam żaden beneficjent.
Dzisiaj wszyscy są w trudnej sytuacji; ale  pamiętajmy, że dobroć  zawsze wraca. Na chwilę obecną, żadna jednostka terytorialna jak i krajowa nie jest zainteresowana w pomoc.
Proponuję dwie możliwości  spełnienia dobrego uczynku:
1. Można wpłacić na konto  Horyzontu Fundacji  na Rzecz Osób z Problemami Wzroku z dopiskiem zrzutka OZ i łączna kwota w 100%  zostanie przekazana do Klimczoka od członków  i Ich rodzin oraz  pracowników PZN OZ.
nr konta PEKAO SA 66 1240 3813 1111 0010 6181 5684

  1. przy najbliższej okazji można wrzucić odpowiedni grosz do puszki ustawionej w sekretariacie związku przy ul. M. J. Piłsudskiego 37. Podobną akcję można przeprowadzić we wszystkich kołach terenowych.

Józef Małosek
dyr. PZN OZ