W dniach 12.10- 17.10.2020 siedziba okregu zachodniopomorskiego pzn będzie nieczynna w związku z zarządzeniem żółtej strefy zostanie dokładnie zdezynfekowana. Zajęcia będą prowadzone online, a z terapeutami można kontaktować się telefonicznie, sekretariat pzn jest pod nr 607 737 790.