W dniu jutrzejszym, tj. 15. października przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski,

czyli coroczne Święto Osoby Niewidomej. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski prezentuje swoją działalność, polegającą przede wszystkim na kompleksowej rehabilitacji społecznej oraz integracji dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób dorosłych z dysfunkcją wzroku. W tym dniu stara się Środowisko osób niewidomych zainteresować władze lokalne jak i centralne swoimi problemami, a w szczególności zmianą świadomości osób widzących, kształtowaniem pozytywnych postaw społecznych wobec osób niewidomych, a zwłaszcza pracodawców.
Międzynarodowy Dzień Białej laski obchodzony obecnie jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w wielu krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych ameryki, które dały początek temu wydarzeniu.
Biała Laska stała się zarówno symbolem osoby niewidomej, jak i narzędziem do poruszania się w przestrzeni publicznej. Laska czy zwykły kij używane były od dawna przez osoby niewidome czy ociemniałe jako narzędzie dotarcia do celu.
Natomiast historia Białej Laski zaczyna się dopiero w roku 1924, , kiedy dobrze zapowiadający się fotograf z miasta Bristol w Wielkiej Brytanii Janes Biggs , uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Będąc w depresji, szczęśliwie dla niego poznał na swej drodze ociemniałego żołnierza, który przywrócił mu wiarę w siebie. Jedna z rad jaką otrzymał była następująca: „Staraj się kultywować samodzielność i wychodź z domu jak najczęściej. Jeżeli będziesz chodził razem z innymi, będziesz tracił nerwy. Jeżeli będziesz próbował chodzić sam, będziesz skupiał się na drodze i staniesz się samodzielny i niezależny”. Posłuchał rady i wychodził sam. Po czasie stwierdził, że zwykła laska nie zapewnia mu bezpieczeństwa, a nawet stwarza zagrożenie dla innych użytkowników ulic. Wówczas wpadł sam na pomysł pomalowania jej na biały kolor, odróżniający ją od setek innych lasek. Strzał okazał się w dziesiątkę. Od pierwszego dnia zwracała na siebie uwagę – była po prostu inna. W związku z tym zachęcał innych niewidomych, aby poszli w jego ślady.
We Francji, ojczyźnie Walentego Hauy, założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Europie w roku 1784 i twórcy pisma punktowego Louisa Brailla w roku 1824, historia białej laski zaczęła się dopiero 6 lat później.
W Stanach Zjednoczonych dzięki kilku wybitnym niewidomym z Krajowej Federacji Niewidomych została upowszechniona problematyka osób z uszkodzonym wzrokiem w społeczeństwie amerykańskim. Wynikiem tego było przyjęcie przez Kongres uchwały proklamującej dzień 15. Października każdego roku „Dniem Bezpiecznej Laski”. Pierwszy taki dzień został o głoszony w roku 1964 przez ówczesnego prezydenta Lyndona S. Johnsona. Podczas IV Zgromadzenia Europejskiej Unii Niewidomych, które odbyło się w roku 1993 w Polsce w Ustroniu Górskim, przyjęto uchwałę, aby wszystkie organizacje członkowskie starały się uzyskać poparcie swoich rządów dla uznania 15. Października „Międzynarodowym Dniem Białej Laski.” Dzisiaj poza Europą obchodzony jest corocznie na wszystkich kontynentach świata.