Z przyjemnością informujemy, że jest ponownie możliwość starania się o psy przewodniki. Polski Związek Niewidomych jest obecnie partnerem w projekcie “Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Partnerami PZN i trzy niżej wymienione Fundacje.

W ramach projektu dotychczas:

– powstały standardy hodowli i pozyskiwania psów; szkolenia psów, szkolenia osób przygotowujących psy (kadry instruktorsko-trenerskiej); przekazywania psów osobom niewidomym; wdrażania fundreisingu; szkolenia wolontariuszy;

– szkolona jest kadra instruktorsko-trenerska;

– szkoleni są wolontariusze i fundraiserzy;

– przygotowywane są programy edukacyjne dotyczące psa przewodnika dla szkół;

– przygotowywane są filmy i spoty reklamowe;

– i oczywiście szkolone są psy.

Pierwsze psy będą już gotowe na początku 2021 roku.

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie możliwości starania się o psa asystującego (przewodnika) wśród osób niewidomych. Na przykład zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej, informowanie w czasie zdalnych spotkań. Bardzo prosimy o informację do 26 listopada br. czy i gdzie udało się przekazać bądź umieścić tę informację.

Więcej informacji można uzyskać:

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny Centrum Rehabilitacji; e-mail: rehabilitacja@pzn.org.pl;  tel. 22 635 52 84;

  1. Konwiktorska 9 00-216 Warszawa

oraz bezpośrednio do fundacji szkolących psy przewodniki:

  1. Fundacja Vis Maior

22 370 28 75 i 22 370 28 76 biuro@fundacjavismaior.pl

  1. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10 02-366 Warszawa
  1. Fundacja Pies Przewodnik

22 370 28 76 biuro@piesprzewodnik.org.pl

  1. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10 02-366 Warszawa
  1. Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik

+48 502 435 939 biuro@fundacja.labrador.pl

  1. Żwirki 9A 60-409 Poznań