Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych w październiku 2020 r. rozpoczęło realizację projektu
pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób
niepełnosprawnych”. W związku z tym, Fundacja im. Królowej Polski św.
Jadwigi, jako partner projektu, prowadzi badania dotyczące diagnozy
potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie istniejących instrumentów
wsparcia we włączeniu społecznym.

Do udziału w warsztatach diagnostycznych  zapraszamy osoby z
niepełnosprawnością, ich opiekunów, a także ekspertów, którzy zawodowo i
naukowo związani są z obszarem niepełnosprawności.
Badanie realizowane będzie zdalnie przy pomocy platformy ZOOM. Warunkiem
uczestnictwa w badaniu jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem
formularza:
12.02.2021  Wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnościami:
Warsztat skoncentrowany wokół potrzeb osób z niepełnosprawnością
związanych ze wsparciem społecznym, w tym różnymi środowiskowymi jego
formami oraz z pomocą społeczną.
17.02.2021  Mieszkalnictwo: https://forms.gle/vvbQzQ2UhnTCVmgaA
Warsztat skoncentrowany wokół potrzeb osób z niepełnosprawnością
związanych z mieszkalnictwem, w celu umożliwienia realizacji
niezależnego życia w społeczności lokalnej zgodnie z art. 19 Konwencji.
19.02.2021  Samostanowienie i reprezentacja prawna:
Warsztat skoncentrowany wokół rozwiązań prawnych umożliwiających
korzystanie osobom z niepełnosprawnością ze wszystkich wolności i praw
człowieka, w tym określenie realnych obszarów decyzyjności osób z
niepełnosprawnością i ich konfrontacja z potrzebami tych osób.
22.02.2021  Komunikacja i nowe technologie:
Warsztat skoncentrowany jest wokół potrzeb osób z niepełnosprawnością
związanych z komunikacją i nowymi technologiami (w tym technologiami
asystującymi). Służy określeniu tego, co osoby z niepełnosprawnością
posiadają, a czego potrzebują do komunikacji i funkcjonowania, w tym
szczególnie w cyfrowym świecie.
26.02.2021  Edukacja, rehabilitacja i co dalej?:
Warsztat skoncentrowany wokół relacji między modelem kształcenia a
możliwością efektywnego przejście osoby z niepełnosprawnością, zgodną z
jej potrzebami, do innej formy wsparcia (np. wsparcia środowiskowego,
ZAZ, spółdzielni socjalnej czy otwartego rynku pracy).
01.03.2021  Człowiek 360 stopni: aktywność społeczno-obywatelska:
Warsztat skoncentrowany wokół możliwości skorzystania z przestrzeni
publicznej, usług społecznych i komercyjnych, wszelkich form aktywności
społecznej, wszelkich form aktywności obywatelskiej oraz realizacji
potrzeb związanych z życiem duchowym i wyznawanymi wartościami.
Prosimy o przekazanie informacji zwrotnej w formie elektronicznej na
adres  badania@jadwiga.org. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości
prosimy o kontakt.
W załączniku do wiadomości przesyłamy również list zapowiedni Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi.