informacje dt. spotkań sekcji diabetycznej

Zarząd Sekcji Diabetologicznej informuje o wznowieniu zajęćw dniu

02.03.2021 o godzinie 14.00

Temat spotkania:

Skutki przechorowania na COVID –powikłania

HARMONOGRAM 2021