Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku 
Szanowni Państwo,
ze względu na panującą pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne nie możemy zaprosić Państwa na Dni Otwarte. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczoną poniżej ofertą edukacyjną Zespołu Szkół i Placówek pn.”Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie.
OFERTA EDUKACYJNA:
√ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;
√ Szkoła Podstawowa nr 73;
√ Szkoły Ponadpodstawowe:
√ Technikum nr 26 (możliwość kształcenia w zawodach: technik prac biurowych, √ technik masażysta, technik tyfloinformatyk, technik architektury krajobrazu, √ technik realizacji nagrań);
√ Branżowa Szkoła I stopnia (możliwość kształcenia w zawodach: koszykarz-plecionkarz, ogrodnik);
√ Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5;
√ Szkoła Policealna nr 19 (możliwość kształcenia w zawodach: florysta, technik administracji, technik realizacji nagrań, technik tyfloinformatyk);
√ Branżowa Szkoła II stopnia nr 7 (proponująca kształcenie w zawodzie technik ogrodnik);
√ Szkoła Muzyczna I stopnia;
√ Internat.
Szczegółowe informacje o rekrutacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu
12 267 44 20 oraz na stronie internetowej http://www.blind.krakow.pl