Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski realizuje projekt z dofinansowania PFRON – zadanie w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” , art. 36ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Celem projektu jest podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacji, jaką jest wypalenie zawodowe, rodzicielskie czy opiekuńcze oraz nabycie umiejętności zapobiegania dyskomfortowi życia w takim stanie ,przez

  • kadrę pracowniczą,
  • rodziców,
  • opiekunów,
  • wolontariuszy,

Warsztaty pod nazwą “Syndrom wypalenia do ujarzmienia” obejmować będą następujące formy wsparcia:
– zajęcia psychologiczne,
– zajęcia informatyczne,
– terapię zajęciową,
– animację czasu wolnego.

W warsztatach udział wezmą osoby z otoczenia niepełnosprawnych wzrokowo z  Okręgów Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

W wyniku zapytań ofertowych otrzymano jedną ofertę spełniającą nasze wymogi. Postanowiono z niej skorzystać w dogodnych dla nas terminach.

Miejsce i terminy realizacji zadania: Szczecin, Hotel –  ul. Dąbska 7
10.06. – 12.06.2021
16.09. –  18.09.2021
02.12. –  04.12.2021