projekt

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn. „ Wiecznie młodzi – czas na aktywnego seniora”. Prowadzenie rehabilitacji w placówce i 8 Kołach Terenowych PZN Okręgu Zachodniopomorskiego oraz w sieci – realizacja warsztatów tyfloinformatycznych oraz Vademecum prawnego,  współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nr umowy: ROPS/50/2021

Termin realizacji zadania: 01.05.2021r. – 14.12.2021r.

Zadanie adresowane jest do seniorów powyżej 60 r.ż.

Proponowane formy wsparcia:

  1. Prowadzenie cyklicznych spotkań edukacyjno-informacyjnych pn. “Szeroki horyzont”;
  2. Wsparcie tyfloinformatyczne;
  3. Vademecum prawne;
  4. Prowadzenie Biblioteki Książki Mówionej – ta forma wsparcia zakłada kontynuację prowadzenia w siedzibie PZN OZ Biblioteki Książki Mówionej;
  5. Prowadzenie Punktu Informacyjno-doradczego;
  6. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38.