wydarzenie

W dniu 16.07.2021 przeprowadzono już po raz drugi  w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie przy ul. M. J. Piłsudskiego 37 bezpłatne  konsultacje w kierunku zaćmy. Z niemal 60 przebadanych przypadkowych mieszkańców Szczecina, aż u  27  osób stwierdzono  zmętnienie soczewki oka, nadające się bezsprzecznie do pilnych zabiegów.
Konsultacje przeprowadzili  okuliści wraz z pomocą pielęgniarską z oddziału okulistycznego szpitala MSW w Szczecinie. W związku z dużym zainteresowaniem , akcja jw. zostanie zapewne powtórzona.
Misją Polskiego Związku Niewidomych jest niesienie pomocy osobom niewidomym, niedowidzącym i tracącym wzrok, dlatego też włączamy się  bezinteresownie w każdą kampanię  pomocową.  Prowadzona  przez nasze stowarzyszenie kompleksowa społeczna rehabilitacja, jak i spontaniczna akcja umożliwiająca poprawę widzenia, to stałe cele organizacji.