Projekt e-comers

Projekt e-comers realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu, w ramach którego uczestnicy mają kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu stażu i pracy na terenie Szczecina (można uzyskać wsparcie psychologa, prawnika, lekarza i pomoc w przygotowaniu do rozmowy o pracę, staż).
Uczestnik będzie mógł skorzystać z 6-cio mies. stażu, ma pomoc pośrednika pracy i doradcy zawodowego.
Przeznaczony dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub zaburzeniami sprzężonymi- osoby ze Szczecina :
Więcej informacji pod nr tel. 509702883 lub 91 881 21 66więcej informacji w Kooperatywa łaźnia przy ul. Koński Kierat 14-15 (wejście w bramie) w Szczecinie