Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi badanie wśród osób z niepełnosprawnością wzroku, które choć raz brały udział w szkoleniu z orientacji przestrzennej. Celem badania jest określenie, jaką wiedzę, umiejętności oraz kompetencje powinien posiadać instruktor orientacji przestrzennej szkolący osoby niewidome i słabowidzące. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowywaniu programu szkolenia instruktorów w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Badanie jest w pełni anonimowe, kwestionariusz jest w formie ankiety on-line. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut. Badanie właśnie się rozpoczęło i ankietę można wypełnić najpóźniej do dnia 11.10.2021 r.

Poniżej znajduje się link do kwestionariusza:

https://forms.office.com/r/jJmwVWX4a9