Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich realizuję Regionalny Program Operacyjny pn”4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie” dotyczący pierwszeństwa przyjęcia dzieci rodziców/opiekunów prawnych z niepełnosprawnościami.