28 kwietnia w godzinach od 10:00 do 15:00 odbędą się warsztaty, dotyczące opracowywania innowacyjnych pomysłów, organizowane przez Szczeciński Inkubator Kultury. Spotkanie to poprowadzą trenerki biznesu Grażyna Nowicka i Monika Bakalarska.
Zachęcamy do wzięcia udziału.