Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach pt. “Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby – edukacja seksualna młodzieży niewidomej oraz  rodziców/ opiekunów młodzieży z chorobami sprzężonymi”

Projekt z konkursu Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON

Warsztaty odbędą się 11.06.2022 r. 10.00- 17.00