Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Projekt jest realizowany w terminie od dnia

1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Umowa nr ZZO/000208/16/D realizacji projektu pod tytułem:

Mogę wszystko – prowadzenie rehabilitacji ciągłej oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób z dysfunkcją wzroku, ich rodziców i opiekunów z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności, we wszystkich sferach życia, poprzez prowadzenie ciągłego i kompleksowego wsparcia skierowanego do osób niewidomych i słabowidzących, oraz wyposażenie beneficjentów, ich rodziców lub opiekunów w niezbędne informacje w zakresie specjalistycznych porad oraz przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej .