Zachęcamy!

Fundacja Aktywizacja Filia w Szczecinie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami
do korzystania z projektów aktywizacji zawodowej, które ukierunkowane są na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. zachodniopomorskiego.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnościami,
w projektach przewidziano następujące instrumenty wsparcia, dopasowywane każdorazowo do indywidualnych potrzeb uczestników:

  • wsparcie doradcze specjalistów (doradca zawodowy, job crafter, prawnik, psycholog), 
  • szkolenia zawodowe, 
  • szkolenia doskonalące umiejętności miękkie, 
  • szkolenia e-learningowe, 
  • możliwość organizacji stażu i praktyki, 
  • wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia.

Wskazane działania adresowane są do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które:

  • pozostają w wieku aktywności zawodowej,
  • są bez zatrudnienia i świadczeń przedemerytalnych,
  • nie uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej i nie są pracownikami Zakładów Aktywności Zawodowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji Aktywizacja – www.aktywizacja.org.pl, fanpage Fundacja Aktywizacja Filia w Szczecinie na Facebook, na wizytówce google oraz pod numerem telefonu 511-724-622 Justyna Przybylska, rekruterka, justyna.przybylska@aktywizacja.org.pl.

Biuro Fundacji Aktywizacja Filia w Szczecinie mieści się przy ul. Firlika 20/501