Tytuł projektu: Mogę wszystko – prowadzenie rehabilitacji ciągłej oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób z dysfunkcją wzroku, ich rodziców i opiekunów z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Projekt dofinansowany ze środków PFRON realizowany przez Polski Związek Niewidomych

Okręg Zachodniopomorski.

Zajęcia z dziećmi fizjoterapia – zajęcia ruchowe dla niewidomych. Celem zajęć jest wykorzystanie aspektu integracyjnego i społecznego w kształtowaniu i doskonaleniu zdolności motorycznych ograniczonych lub upośledzonych na skutek deficytu wzroku a także wzrost aktywności ruchowej i kondycji fizycznej osób niewidomych i słabowidzących.