BEZPŁATNE WARSZTATY STACJONARNE/ ONLINE

Projekty współfinansowane z PFRON projekt@dziendoberekszczecin.pldoprojekt@dziendoberekszczecin.pl(więcej)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Synergia” będące Osobą Prowadząca Niepubliczne Placówki Terapeutyczne „Dzieńdoberek” w Szczecinie, realizuje bardzo ciekawy projekt pn. „Klub Rodzica i Opiekuna”, który współfinansowany jest ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach projektu organizujemy bezpłatne spotkania dla rodziców i osób będących w otoczeniu dzieci i młodzieży, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach naszych działań w grudniu 2022 roku odbędą się trzy bardzo ciekawe, bezpłatne spotkania szkoleniowe. Dwa w formie stacjonarnych warsztatów w Szczecinie a jedno w formie online na platformie zoom.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przekazania tej informacji swoim członkom i podopiecznym/rodzinom podopiecznych, nauczycielom o opiekunom, dla których wskazana tematyka może być istotna.

W grudniu 2022 roku odbędą się aż trzy wyjątkowe spotkania w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna.

Serdecznie zapraszamy do zapisów poprzez e-mail: dyrektor@dziendoberekszczecin.pl

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W GRUDNIU 2022:

  1. Rola muzyki w procesie wspomagania rozwoju dziecka – rozwijanie umiejętności bazowych. muzykoterapia i logorytmika” – prowadząca: Elżbieta Jadwisieńczak – logopeda, pedagog specjalny – 08.12.2022 – szkolenie stacjonarne – godziny: 16.45 – 18.45/19.00

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/432228005789918

WYDARZENIE ONLINE

  1. Rozwój seksualności u dzieci i młodzieży z ASD i innymi niepełnosprawnościami” – prowadzący: Jerzy Drobotko – pedagog specjalny, specjalista diagnozy i terapii SI, diagnosta ADOS-2. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii – 12.12.2022 – szkolenie online (zoom) – godziny: 17.30 – 19.30/20.00

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/598982231996289?ref=newsfeed

  1. Zastosowanie stymulacji polisensorycznej w rozwoju integracji sensorycznej u dzieci z ASD i innymi niepełnosprawnościami” – prowadzący: Karolina Lebiejko – terapeuta integracji sensorycznej, Witold Smykowski – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej – 15.12.2022 – szkolenie stacjonarne – godziny: 16.30 – 18.30/19.00

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1607804216339836

Z poważaniem,

Kamila Michałko

Koordynator projektu

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju

gospodarczego i edukacji “Synergia”

Żubrów 3/1, 71-617 Szczecin

tel.   + 48 501 637 903