Cel – Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest: AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA ORAZ ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA 30 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU POWIATÓW: POLICKIEGO, GOLENIOWSKIEGO, STARGARDZKIEGO, GRYFIŃSKIEGO ORAZ MIASTA SZCZECIN WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO, W WYNIKU KTÓREJ CO NAJMNIEJ 9 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PODEJMIE ZATRUDNIENIE. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksowy proces wsparcia osób niepełnosprawnych w oparciu o Indywidualne Plany Działania opracowane dla każdego uczestnika projektu.

Projekt „Cel – Praca! Kompleksowe wsparcie w drodze do zatrudnienia“ realizowany jest w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Całkowita wartość projektu wynosi 377.136,95 zł, w tym: 339.423,00 zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany będzie w terminie 01.04.2023 r.-31.03.2024 r.

ADRESACI PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych (bezrobotnych, biernych zawodowo, innych), zainteresowanych aktywnością społeczno-zawodową oraz podjęciem zatrudnienia, zamieszkujących na obszarze Miasta Szczecin, powiatu goleniowskiego, powiatu gryfińskiego, powiatu polickiego lub powiatu stargardzkiego. Uczestnik projektu musi być w wieku powyżej 18 lat, ale poniżej wieku emerytalnego i musi posiadać status osoby niepełnosprawnej. 

FORMY WSPARCIA

Projekt przewiduje udział uczestników w następujących formach wsparcia:

 • indywidualne doradztwo psychologiczne lub coaching
 • indywidualne doradztwo prawne
 • indywidualne doradztwo wizerunkowe (wizażysta, fryzjer, sesja zdjęciowa)
 • specjalistyczne poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe
 • szkolenie zawodowe
 • specjalistyczne pośrednictwo pracy
 • wyjścia integracyjne
 • staż zawodowy (dla 3 uczestników)

Projekt jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdemu uczestnikowi/uczestniczce biorącemu udział w projekcie oferujemy:

 • stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym
 • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów na usługi w ramach projektu

REKRUTACJA

Formularze rekrutacyjne można składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście na podany poniżej adres biura projektu.

Więcej informacji o projekcie – regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie:

http://fundacjanormalnie.pl/index.php/projekty/realizowane-projekty/2-uncategorised/25-cel-praca-kompleksowe-wsparcie-w-drodze-do-zatrudnienia

KONTAKT

Fundacja Normalnie

ul. Jagiellońska 67 wejście B, pok.14

70-382 Szczecin

tel. 574 990 888

e-mail: rlas@fundacjanormalnie.pl

www.fundacjanormalnie.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!