zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski