Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar

„Dotyk Muzyki”,

który odbędzie się we wtorek, 5 grudnia 2023 r., o godz. 13:00

Celem webinaru jest upowszechnienie innowacji społecznej polegającej na opracowaniu nowej notacji muzycznej, drukowanej w technologii 3D, łatwej w użyciu i zrozumiałej dla szerokiego grona odbiorców. Innowacja skierowana jest do osób z dysfunkcją wzroku jak i osób widzących.

Innowacja stwarza możliwość, by osoby z niepełnosprawnością wzroku i widzące mogły wspólnie korzystając z tych samych materiałów uczyć się nut.

Innowacja rozwija możliwości samodzielnego, twórczego eksperymentowania z muzyką osób
z dysfunkcją wzroku, a także umożliwia spotkanie z widzącymi i doświadczonymi w nauczaniu muzyki nauczycielami jak i profesjonalnymi muzykami.

Opracowana innowacja jest odpowiedzią na niwelowanie nierówności społecznych w obszarze edukacji osób z dysfunkcją wzroku.

Z webinarium dowiesz się:

  • Jaki problem rozwiązuje innowacja?
  • Co nowego wnosi innowacja do praktyki?
  • Na czym polega system notacji muzycznej w druku 3D?
  • Jak można ten pomysł wykorzystać dalej? Potencjał dalszego upowszechniania rozwiązania. 

Autorka innowacji: 

Ewa Maria Smoleńska – muzyk instrumentalista, psycholog muzyki, nauczycielprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do Ludzi.

Jak określa innowatorka ,,Muzyka jest sensem mojego życia i też najpiękniejszą jego metaforą. Największą pasją, którą się dzielę z ludźmi i która nam wszystkim pomaga odnaleźć piękno w życiu’’. 

Webinar organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w webinarum prosimy o wysłanie podpisanego skanu zgłoszenia (w załączeniu) do dnia 3 grudnia 2023 r. na adres: mszymanska@wzp.pl

Zgłoszenie ( w załączeniu) powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,

– nazwa reprezentowanego podmiotu/instytucji – jeżeli dotyczy,

– wyrażenie zgody na publikację wizerunku.

Link do spotkania:  https://zoom.us/j/97666821299?pwd=M1ZaTnEvNUFLTm1ZaE0xL0UycXlNdz09

Identyfikator spotkania: 976 6682 1299
Kod dostępu: 185796

Webinar prowadzony jest w związku z realizacją projektu pn.: ,,Włącznik Innowacji Społecznych’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Z poważaniem,

Magdalena Szymańska

Główny Specjalista

cid:image001.png@01D8C10C.C898B910

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Biuro Integracji Społecznej

Adres siedziby:

ul. Korsarzy 34, 70-506 Szczecin

Adres korespondencyjny:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

tel. 91 42 53 674,  pokój 105
email: mszymanska@wzp.plwww.rops@wzp.pl

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar

„Dotyk Muzyki”,

który odbędzie się we wtorek, 5 grudnia 2023 r., o godz. 13:00

Celem webinaru jest upowszechnienie innowacji społecznej polegającej na opracowaniu nowej notacji muzycznej, drukowanej w technologii 3D, łatwej w użyciu i zrozumiałej dla szerokiego grona odbiorców. Innowacja skierowana jest do osób z dysfunkcją wzroku jak i osób widzących.

Innowacja stwarza możliwość, by osoby z niepełnosprawnością wzroku i widzące mogły wspólnie korzystając z tych samych materiałów uczyć się nut.

Innowacja rozwija możliwości samodzielnego, twórczego eksperymentowania z muzyką osób
z dysfunkcją wzroku, a także umożliwia spotkanie z widzącymi i doświadczonymi w nauczaniu muzyki nauczycielami jak i profesjonalnymi muzykami.

Opracowana innowacja jest odpowiedzią na niwelowanie nierówności społecznych w obszarze edukacji osób z dysfunkcją wzroku.

Z webinarium dowiesz się:

  • Jaki problem rozwiązuje innowacja?
  • Co nowego wnosi innowacja do praktyki?
  • Na czym polega system notacji muzycznej w druku 3D?
  • Jak można ten pomysł wykorzystać dalej? Potencjał dalszego upowszechniania rozwiązania. 

Autorka innowacji: 

Ewa Maria Smoleńska – muzyk instrumentalista, psycholog muzyki, nauczycielprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do Ludzi.

Jak określa innowatorka ,,Muzyka jest sensem mojego życia i też najpiękniejszą jego metaforą. Największą pasją, którą się dzielę z ludźmi i która nam wszystkim pomaga odnaleźć piękno w życiu’’. 

Webinar organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w webinarum prosimy o wysłanie podpisanego skanu zgłoszenia (w załączeniu) do dnia 3 grudnia 2023 r. na adres: mszymanska@wzp.pl

Zgłoszenie ( w załączeniu) powinno zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,

– nazwa reprezentowanego podmiotu/instytucji – jeżeli dotyczy,

– wyrażenie zgody na publikację wizerunku.

Link do spotkania:  https://zoom.us/j/97666821299?pwd=M1ZaTnEvNUFLTm1ZaE0xL0UycXlNdz09

Identyfikator spotkania: 976 6682 1299
Kod dostępu: 185796

Webinar prowadzony jest w związku z realizacją projektu pn.: ,,Włącznik Innowacji Społecznych’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Z poważaniem,

Magdalena Szymańska

Główny Specjalista

cid:image001.png@01D8C10C.C898B910

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Biuro Integracji Społecznej

Adres siedziby:

ul. Korsarzy 34, 70-506 Szczecin

Adres korespondencyjny:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

tel. 91 42 53 674,  pokój 105
email: mszymanska@wzp.plwww.rops@wzp.pl