Baza instytucji świadczących specjalistyczną pomoc

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

ul. Pszczelna 7

71-663 Szczecin

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy:

poniedziałek: 10.00 – 18.00

wtorek: 10.00 – 15.00

środa – piątek: 10.00 – 16.00

osobiście – pokój nr 1

lub

telefonicznie:

91 431 19 29  w tych samych godzinach.

www.szczecin.pip.gov.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

budynek Urzędu Miasta Szczecina przy Placu Armii Krajowej 1

parter – pokoje 15 oraz 16

Bezpłatne porady udzielane

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30

w piątki w godzinach 7.30 – 16.00:

także w każdy piątek w pokoju nr 12 Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39/40 w Szczecinie,

– telefonicznie (91 424 51 35, 91 424 51 36, 91 424 52 17),

www.konsument.um.szczecin.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Szczecinie

Al. Wyzwolenia 70, 71-506 Szczecin

tel. 91 422 62 02

www.uke.gov.pl

szczecin@uke.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki Północno-Zachodni Oddział Terenowy w Szczecinie

ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin

tel. 91 887 62 01

www.ure.gov.pl

szczecin@ure.gov.pl

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Aleje Jerozolimskie 87, 00-024 Warszawa

tel. 22 333 73 26

www.rzu.gov.pl

biuro@rzu.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

tel. 22 532 82 50

www.bpp.gov.pl

sekretariat@bpp.gov.pl

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin

tel. 91 422 57 40

www.krs.org.pl

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenie “SOS”  dla Rodziny

Szczecin 70-656, ul. Energetyków 10

tel. (91) 433 03 39, (91) 350 73 71

www.sos.home.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

tel.: 22 529 06 00, 22 529 06 01, fax: 22 529 06 02

www.niepelnosprawni.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa

Tel. 22 55 17 700, fax 22 827 64 53

INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl