Sprawozdania finansowe i merytoryczne

Informujemy, że nasze sprawozdań OPP nasze sprawozdania finansowe i merytoryczne wraz z innymi dokumentami można znaleźć na stronie Wyszukiwanie organizacji (niw.gov.pl) wpisując w rubrykę “Nazwa organizacji” : Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski oraz na naszej stronie w zakładce “Sprawozdania”.

Bilans RW za 2022

Informacja dodatkowa 2022

Sprawozdanie merytoryczne za 2022RW

Bilans za 2022

uchwała bilans za 2022

bilans 2021

2020r.:

Bilans

Sprawozdanie merytoryczne

2019r.:

Bilans

Sprawozdanie merytoryczne

2018r.

Wprowadzenie do SF 2018

Bilans i RZiS 2018

Inf. dodatkowe do SF 2018

Sprawozd. Merytoryczne 2018

2017r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

sprawozdanie merytoryczne 2017 r.

2016r.

W związku z przebudową strony internetowej PZNOZ zamieszczamy sprawozdania za lata 2011-2016 i jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne

2015r

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Sprawozdanie merytoryczne

2014r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Sprawozdanie merytoryczne

2013r.
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

2012r.

Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

2011r.

Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne