Projekty

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI PROWADZI CIĄGŁĄ REKRUTACJĘ  BENEFICJENTÓW DO UDZIAŁU W REALIZOWANYCH PROJEKTACH.

Obecnie realizujemy poniższe projekty:

Niezależni – prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Finansowane ze środków PFRON.
Plakat

Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin- klub Seniora z dysfunkcją narządu wzroku przy Polskim Związku Niewidomych OZ w Szczecinie.
Finansowany przez Miasto Szczecin.

Wiecznie młodzi – integracja i aktywizacja seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pora na seniora – działania zwiększające aktywność seniorów niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Finansowany przez Województwo Zachodniopomorskie.
Plakat

Profesjonaliści w NGO –  podnoszenie kompetencji pracowników i liderów działających w Polskim Związku Niewidomych w województwach: zachodniopomorskim,wielkopolskim,kujawsko-pomorskim,świętokrzyskim i podkarpackim.
Finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Umożliwienie dostępu do zajęć przystosowawczych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz dążenie do integracji środowiska osób niewidomych i słabowidzących.
Finansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.