Rys historyczny

Krótko o historii Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego

Na mocy decyzji Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 1951 pod numerem 338 wpisano stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych z siedzibą w Warszawie.
Nieformalni działacze ruchu niewidomych, idąc za odgórnym przykładem, organizowali oddziały w wojewódzkich miastach Polski.
Prawie dwa tygodnie przed rejestracją związku w Warszawie, bo już 7 października 1951r., odbył się Zjazd Wyborczy Polskiego Związku Niewidomych Oddział w Szczecinie, w którym wziął udział przewodniczący Zarządu Głównego, major Leon Wrzosek. Oprócz gości zaproszonych w zjeździe wzięło udział ponad 30 niewidomych, słabowidzących i nowoociemniałych ze Szczecina i okolic. Pierwszym przewodniczącym został Władysław Łukaszewski, który przybył z Bydgoszczy.

Archiwalne dokumenty podają następujące daty:
– 07.10.1951r. – I Zjazd Wyborczy O/Szczecin;
– 17.10.1951r. – powołanie Polskiego Związku Niewidomych O/Szczecin z siedzibą w Szczecinie, przy
ul. Armii Czerwonej 15;
– 26.01.1952r. – skierowanie pisemnej prośby Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Oddział Szczecin do Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Społeczno-Administracyjnego o zarejestrowanie stowarzyszenia o cytowanej wyżej nazwie.

Terenem działania Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Niewidomych to województwo zachodniopomorskie.

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski od roku 2001 posiada osobowość prawną, a od roku 2004 jest Organizacją Pożytku Publicznego z nr KRS 0000029381.