Wydawnictwa związkowe

Wydawnictwa związkowe w OZ

 1. Bindt Juliet, Podręcznik dla Niewidomych, Zarząd Główny Polskiego Zwiku Niewidomych, Warszawa 1964
 2. Bindt Juliet, Podręcznik dla Niewidomych, Zarząd Główny Polskiego Zwiku Niewidomych, Warszawa 1971
 3. Biografie osób zasłużonych dla środowiska niewidomych, Część III, Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1993
 4. Burdajewicz Halina, „Szczęście w nieszczęściu” Wiersze, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Szczecinie, Szczecin 1997
 5. Dajmy szansę niewidomym i słabowidzącym, Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pod red. prof. Teresa Żółkowska, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Szczecin 2010
 6. Erwin Ackerknecht – bibliotekarz, humanista (1880 – 1960), wybór pism, Szczecin 2007
 7. Esterhazy–Okopiński Bronisława, Spacer w pamięci, Poezje, Szczecin 2007
 8. Esterhazy–Okopiński Bronisława, W cieniu pogodnych wspomnień, Wiersze, Szczecin 2006
 9. Fink Will, 85 Jahre Blindenkur – und Erholungsfürsorge an deutschen Küsten, Die Geschichte des Blindenkur – und Erhohlungsheimes in Ostseebad Boltenhagen, 12 Sonderheft des Heimatvereins Grevesmühlen e.v.
 10. Gawałkiewicz Michał, Błogosławieństwo Ciemności, O wielkim śpiewaku Ryszardzie Gruszczyńskim, Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny
 11. Gdy następuje utrata wzroku, Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1981
 12. Górniak Monika,  Powstanie i działalność Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie, Praca dyplomowa pod kierunkiem Prof. Dr hab. Radosława Gazińskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Szczecin 2003
 13. Grodecka Ewa, Historia Niewidomych Polskich w zarysie, Sprawa Niewidomych Zeszyt VII-VIII, Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1960
 14. Hepp Peter, Świat w moich dłoniach,Życie bez słuchu i wzroku, Polski Związek Głuchych Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzony Słuchem im. Marii Góralówny, Szczecin 2008
 15. Jaśkiewicz Edward, Esperantajoj, Tradukajoj Originalajoj, Szczecin, Propra Eldonajo 1997
 16. Kalbarczyk Marek, Jurczykowska Monika, Dotrzeć do celu, Czy niewidomy może zostać prezydentem, Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym Szansa, Warszawa 2008
 17. Karaś Anna, Kronika Goalnalla 2006-2010, GOALBALL TEAM PZN OZ, Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, Szczecin
 18. Kaziów Michał, A jednak w pamięci, Polski Związek Niewidomych, Warszawa 1994
 19. Kończak Stanisław, Życie – węzeł gordyjski,
 20. Kotowski Stanisław, Przewodnik po problemach osóbniewidomych i słabowidzących, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”, Warszawa 2008
 21. Kuźniak Angelika, Edwin Kowalik. Życie dźwiękiem pisane, Polski Związek Niewidomych, Warszawa 2011
 22. Małosek Józef, 60 Lat Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2012
 23. Meller C. Michael, Louis Braille, Dotyk Geniuszu, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa 2009
 24. Niewidomi i słabowidzący masażyści i fizjoterapeuci w Europie, podręcznik, tłumaczenie Anna Rozborska, ACTIVO 2000, Warszawa 2001
 25. Słodkowska Magdalena, Aktywność muzyczna dzieci niewidomych i niedowidzących na przykładzie działalności zespołu „Integra”, Praca licencjacka, Promotor: dr Krzysztof Rottermund, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Katedra Edukacji Artystycznej, Szczecin 2005
 26. Szymański Janusz Władysław, Agwa, Powieść historyczna, Oficyna Wydawnicza „STON 2”, Kielce 2001
 27. Szymański Janusz Władysław, Dolina, Krajowe Centrum Kultury Niewidomych – Kielce, Szczecin 2000
 28. Szymański Janusz Władysław, Opowieści i legendy pomorskie, Oficyna Wydawnicza „STON 2”, Kielce-Goleniów 2000
 29. Szymański Janusz Władysław, Siedem świętych kręgów, Legendy Pomorskie, Oficyna Wydawnicza „STON 2”, Kielce 2002
 30. Śledzikowska Janina, Historia niewidomych na Kujawach i Pomorzu, Zmiany kulturowo-obyczajowe, Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz 2011
 31. Ulotka: … ale AMD nie musi zniszczyć twojego wzroku
 32. W.W., P.Z., Barwy życia, wiersze, opowiadania, kroniki rodzinne, Krajowe Centrum Kultury PZN, Kielce 2000
 33. W.W., P.Z., Erotyki IV, Krajowe Centrum Kultury PZN, Kielce 1999
 34. W.W., P.Z., Erotyki VI, Wiersze, Opowiadania, Fraszki, Krajowe Centrum Kultury PZN, Kielce 2001
 35. W.W., P.Z., Erotyki VII, Wiersze, Opowiadania, Fraszki, Krajowe Centrum Kultury PZN, Kielce 2002
 36. W.W., P.Z., Erotyki, wierszem i prozą, Krajowe Centrum Kultury PZN, Kielce 1998
 37. W.W., P.Z., Erotyki, Wybrane literacki prace konkursowe, Krajowe Centrum Kultury PZN, Kielce 1997
 38. W.W., P.Z., Gorzka słodycz, Kielce 2007
 39. W.W., P.Z., Nasze Wigilie, Wiersze, Wspomnienia, Krajowe Centrum Kultury PZN, Małe Formy Literackie Zeszyt II, Kielce 1998
 40. Wielgus Jan, Sercem pisane, Krajowe Centrum Kultury PZN, Kielce 2002
 41. Wojtasik Ewa Maria, Miłość i kulinarne delicje, Kielce 2011
 42. Wojtasik Ewa Maria, Nie mów mi prawdy, Kielce 2009
 43. Vademecum Studenckiego Opiekuna Społecznego, pod red. Prof. Kazimierza Czyżewskiego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1972
 44. Żółtowski Michał. Henryk Ruszczyc i jego praca dla niewidomych, Szkic biograficzny, Laski 1994
 45. Rehabilitacja wzroku dziecka na wczesnym etapie rozwoju, PZNOZ 2013.
 46. Kompleksowa terapia przeciwzastoinowa. Podręcznik  limfologiczny. Tom I i II. Gunther Bringezu, Otto Schreiner. Wydanie I polskie pod red. prof. Konstantego Słusarczyka, Agaty Kiszkis, Sebastiana Biały. Polskie Towarzystwo Limfologiczne.
 47. Materiały dla rodziców i nauczycieli dzieci z uszkodzonym narządem wzroku. Opracowanie: Anna Okupińska, Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, Szczecin 2003 r.
 48. Nadzieja umiera ostatnia, Antologia poezji przykrej, Oficyna Wydawnicza “MAK”, Szczecin 2005
 49. “Okruchy wspomnień” wybor wierszy, Kazimierz Kurzawski, Koszalin 2014
 50. Banasiewicz Henryk, “Apsara”, Szczecin 1997.