Jednostki i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Jednostki i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

1.     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecin

godziny urzędowania : od 7.30 – 15.30

Dane teleadresowe:

Sekretariat 91 48 57 601

Informacja 91 48 57 600

e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl

www.mopr.szczecin.pl

2.     Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Starzyńskiego 2

70-506 Szczecin

tel.: 91 48-85-379

(w godz. 9-14, poniedz. 9-15 )

3.     Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stow. Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym

ul. Przyszłości 21

70-893 Szczecin

tel: 91 46-22-072, 91 46-22-090

4.     Dział Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej

71-246 Szczecin, ul. Romera 21-29, tel. 91 43-27-760
ul. Potulicka 40, Szczecin, tel: 91 44-893-98
ul Łukasiewicza 6, Szczecin, tel. 91 48-722-80

5.     Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Pl. Jakuba Wujka 6,71-322 Szczecin

tel. 91 48-70-582

www.osrodekwsparcia.szczecin.pl

6.     Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin

tel.91 46-22-230

sds.szczecin.pl

7.     Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin

tel. 91 45-41-481

8.     Dom Pomocy Społecznej

ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin

tel.: 91 45-41-481

www.dps.szczecin.pl

9.     Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Pol. Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin

tel: 91 42-68-197, 91 42-68-198

10.  Dom Pomocy Społecznej

ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin,

tel: 91 455-72-10

www.dpskrucza.szczecin.pl

11.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddz. Zachodniopomorski

ul. Powstańców Wlkp. 33
70-111 Szczecin

tel.: 91 350-97-00

www.pfron.org.pl