Usługi świadczone w OZ

Usługi świadczone w OZ:

  • Wczesne wspomaganie dziecka z uszkodzonym wzrokiem do 6 r.ż.
  • Wczesna rehabilitacja dzieci i młodzieży szkolnej, oraz osób dorosłych z uszkodzonym wzrokiem;
  • Wspomaganie edukacji dziecka z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej;
  • Pomoc w zaopatrzeniu i doborze sprzętu w komunikowaniu się, elektroniczno – optycznego i edukacyjnego;
  • Prezentacja i nauka obsługi sprzętu codziennego użytku dola dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z dysfunkcja wzroku;
  • Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych niewidomych i niedowidzących: orientacja przestrzenna, czynności życia codziennego, nauka pisma Braille’a, biofeedback, usprawnianie widzenia, zajęcia logopedyczne, indywidualne konsultacje z asystentem technologicznym, turnusy z nauką niezależnego funkcjonowania, arteterapia, zajęcia z obsługi komputera, zajęcia rekreacyjno-sportowe, działalność artystyczna itp.
  • Uprawianie sportu grupowego goalball;