Dostępność

 Dostępność architektoniczna i cyfrowa

dla  osób z dysfunkcją wzroku

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski na podstawie

  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • zaleceń i przepisów „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących” PZN Warszawa 2016, oraz
  • własnych wieloletnich doświadczeń

udziela budynkom publicznym, wczasowo-rehabilitacyjno-wypoczynkowym, hotelom i innym rekomendacji do przystosowania architektonicznego i cyfrowego dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, w celu   samodzielnego i niezależnego korzystania. Konsekwencją przystosowania jest wydanie wiążącej opinii.