Dostępność

Dostępność architektoniczna
i cyfrowa dla  osób z dysfunkcją wzroku

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski , na podstawie

 • ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • zaleceń i przepisów „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących” PZN Warszawa 2016, oraz
 • własnych wieloletnich doświadczeń

udziela audytu/rekomendacji  budynkom  użyteczności publicznej, ośrodkom wczasowo-rehabilitacyjno-wypoczynkowym, hotelom i innym do przystosowania architektonicznego i cyfrowego dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, w celu   samodzielnego i niezależnego korzystania z obiektu. Konsekwencją przystosowania jest wydanie wiążącej opinii o dostępności.
Jednocześnie informujemy, że działająca przy PZN OZ Horyzont Fundacja na Rzecz Osób z Problemami Wzroku  (partner organizacji) wykonuje na zlecenie i montuje stosowne i niezbędne, a zarazem estetyczne opisy w języku punktowym (kod L. Braille`a) we wszystkich wymaganych punktach obiektu oraz prowadzi audyt o dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

dotychczasowe realizacje:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie,
 • Jednostki samorządowe,
 • Ośrodki wsparcia,
 • Zakłady Aktywności Zawodowej,
 • Stowarzyszenia,
 • nadmorskie ośrodki wczasowe ,
 • i inne.