Ulgi i uprawnienia

90% członków to renciści, dzieci i młodzież szkolna, posiadający środki znikome lub nie mający ich w ogóle. Dlatego też często stawiane jest poprzez nowowstępujących pytanie, co ja z tego będę miał(a) lub jakie będą mi przysługiwały ulgi i przywileje. Wstępowanie do Związku powinno mieć znaczenie z goła inne, lecz dla zubożałego społeczeństwa nadrzędnym stało się “mieć”. Czas przynależności do Związku zmienia bezpowrotnie mentalność ludzi i chęci przebywania w tej grupie staje się priorytetem życiowym.

Chcę:

 • poddać się rehabilitacji społecznej (podstawowej, orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, przyrządzania posiłków, itp.), zawodowej, pośrednio w poszukiwaniu pracy, itp.;
 • korzystać z konsultacji psychologicznej i pedagogicznej;
 • korzystać z poradnictwa prawnego i w doborze sprzętu pomocniczego;
 • brać udział w integracji między ludzkiej (spotkania czwartkowe w Kołach szczecińskich i spotkania w Kołach terenowych w ustalonych terminach, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, spotkania w plenerze, tradycyjne spotkania wigilijne, uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania tematyczne na życzenie, itp.);
 • brać udział w grupach samopomocowych i zainteresowań;
 • brać udział w imprezach lokalnych organizowanych przez Zarządy Kół.

 Mogę:

 • brać udział w prelekcjach medycznych i innych;
 • brać udział w spotkaniach diabetologicznych ( prelekcje w każdy pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie Okręgu w Szczecinie oraz w ustalone dni w Koszalinie i Kołobrzegu na temat choroby cukrzycowej, higieny życia, diety, bezpłatny pomiar cukru we krwi);
 • brać udział w zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych (rehabilitacja, szkolenia);
 • korzystać darmowo na podstawie legitymacji członkowskiej PZN (uchwała Rady Miasta w Szczecinie, stopień znaczny i umiarkowany) wraz z przewodnikiem ze środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej w Szczecinie;
 • otrzymywać na podstawie legitymacji członkowskiej darmowe wejściówki na koncerty w Filharmonii Szczecińskiej, a przewodnikowi przysługuje bilet ulgowy (nie dotyczy gościnnych występów, darmowe wejście (wjazd) na platformę widokową wieży katedralnej w Szczecinie);
 • na podstawie legitymacji członkowskiej otrzymać pomoc asystenta w ZUS i Urzędzie Miasta w Szczecinie;
 • być inicjatorem nowego pomysłu, który stanie się ulgą dla niewidomych i niedowidzących;
 • korzystać z wczesnej interwencji wspomagania rozwoju;
 • być wolontariuszem dla innych inwalidów wzroku.