Misja i cele

Misja i Cele PZN

Misja

Tracisz wzrok u nas uzyskasz pomoc. Jesteśmy organizacją kompetentną dzięki której możesz osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju.

Udzielamy porad i informacji. Zapewniamy odnalezienie sensu życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Wyznaczamy standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integrujemy środowisko i jesteśmy jego rzecznikiem.

Cele

Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące zwane dalej niewidomymi w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia, szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.