Statut Polskiego Związku Niewidomych

uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZN
w dniu 15 lutego 2018 r.

zmiany do statutu uchwalonego podczas Nadzywczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZN w dniu 15 lutego 2018 r. zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 grudnia 2018 roku

statut