Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Projekt jest realizowany w terminie od dnia

1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Umowa nr ZZO/000208/16/D realizacji projektu pod tytułem:

Mogę wszystko – prowadzenie rehabilitacji ciągłej oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób z dysfunkcją wzroku, ich rodziców i opiekunów z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności, we wszystkich sferach życia, poprzez prowadzenie ciągłego i kompleksowego wsparcia skierowanego do osób niewidomych i słabowidzących, oraz wyposażenie beneficjentów, ich rodziców lub opiekunów w niezbędne informacje w zakresie specjalistycznych porad oraz przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej .

PROJEKT PRZEZNACZONY DLA 30 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z TERENU 6 POWIATÓW: Miasto Szczecin, polickiego, gryfińskiego, goleniowskiego, stargardzkiego oraz pyrzyckiego. W ramach projektu udzielamy BEZPŁATNEGO wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

Regulamin Projektu dostępny jest pod adresem http://www.fundacjanormalnie.pl/index.php/projekty/realizowane-projekty/2-uncategorised/17-droga-do-pracy

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach pt. “Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby – edukacja seksualna młodzieży niewidomej oraz  rodziców/ opiekunów młodzieży z chorobami sprzężonymi”

Projekt z konkursu Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON

Warsztaty odbędą się 11.06.2022 r. 10.00- 17.00

 

JAK POMAGAĆ OSOBOM NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM? NOWY PORADNIK!

Na ulicy, przystanku czy w sklepie często spotykamy osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku. Uczestniczą one w codziennym życiu, tak samo, jak inni ludzie. Często zdarza się, że osobom z niepełnosprawnościami nie pomagamy, bo nie wiemy, jak to zrobić. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, ulotkę, materiały w social mediach i Internecie. Chcemy dotrzeć z przekazem do jak największej liczby osób. Tak, aby razem tworzyć bardziej dostępny świat, w którym każdy czuje się dobrze.

Plik z poradnikiem do pobrania został umieszczony poniżej.

Jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym? Nowy poradnik! – Polski Związek Niewidomych (pzn.org.pl)

Tych, którzy chcą poznać świat z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących zapraszamy do Laboratorium Ciemności w Instytucie Tyflologicznym PZN w Warszawie. Są to warsztaty, na których można uzyskać wiedzę, jak osoby z dysfunkcją narządu wzroku funkcjonują na co dzień, jak zauważać i rozumieć ich potrzeby.

 

Portal pracy iPRACUJZDALNIE.pl we współpracy z Klientami stara się dać osobom niepełnosprawnym szansę zawodowego rozwoju i wyrównać ich szanse na rynku pracy.

CV można przesłać na adres:

e-mail: rekrutacja@ipracujzdalnie.pl – odezwiemy się na pewno do każdej z nich. Aktualna lista rekrutacji znajduje się na stronie www.ipracujzdalnie.pl – za pośrednictwem naszego portalu można także aplikować na wybrane stanowiska pracy.

Serdecznie zachęcamy młode osoby do udziału w dwóch spotkaniach upowszechniających projekt realizowany przez nas „DiCreNDi – Differences Create No Distances (Różnice nie tworzą odległości)”.  Jeżeli młode osoby niewidome, słabowidzące, widzące współpracujące z Okręgiem, Kołem chcą uzyskać więcej informacji na temat wyjazdów za granicę, współpracy oraz uczenia się od siebie nawzajem, to doskonały moment!

Opowiemy o dwóch wyjazdach w ramach ww. projektu:

  1. „Wymiana młodzieży w Albanii” spotkanie zaplanowane na platformie ZOOM na 25 maja br. o godz. 17.30.
  2. „Mobilność osób pracujących z młodzieżą na przykładzie pobytu w Rumunii” spotkanie odbędzie się 31 maja br. o godz. 17.00 także na platformie ZOOM.

Zapraszamy do udziału w dwóch webinariach młode osoby w wieku 18-35 lat podczas, których dowiedzą się:

  • czym jest mobilność osób pracujących z młodzieżą,
  • czym jest wymiana młodzieży,
  • gdzie szukać ofert wymiany międzynarodowej,
  • kto może wziąć udział w projektach Erasmus+,
  • co oferuje młodym osobom Europejski Korpus Solidarności.

Jeżeli osoby te nigdy nie brały  udziału w projektach Erasmus+, a chcielibyście przeżyć niesamowitą przygodę za granicą,  uczestnicy wymiany w Rumunii i Albanii chętnie podzielą się swoimi wrażeniami!

Programu Erasmus+ finansowany ze środków UE wspiera wymianę młodych ludzi zarówno wewnątrz UE, jak i z państwami trzecimi. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży czy mobilności osób pracujących z młodzieżą to niebywała okazja do odkrywania różnorodności Europy poprzez wspólne działania, pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, wymianę dobrych praktyk, a także uczenie się od siebie nawzajem korzystając z metod edukacji pozaformalnej.

Aby wziąć udział w spotkaniach należy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5UB4hox7sIE2XotJggtTlgY0R8OfcEBF1p0nNRgQTSMvN7w/viewform?usp=sf_link

28 kwietnia w godzinach od 10:00 do 15:00 odbędą się warsztaty, dotyczące opracowywania innowacyjnych pomysłów, organizowane przez Szczeciński Inkubator Kultury. Spotkanie to poprowadzą trenerki biznesu Grażyna Nowicka i Monika Bakalarska.
Zachęcamy do wzięcia udziału.

OBSŁUGA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Zapraszamy na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier” dla przedsiębiorstw transportu zbiorowego.

O projekcie, w ramach którego realizowane jest szkolenie można przeczytać pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/