Projekt Twoja Nowa Praca

Projekt Twoja Nowa Praca realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu i oddziałem w Szczecinie.  Skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski i którzy poszukują pracy. Finansowany jest z PFRON. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie:
1 Dodatek motywacyjny 400 zł przez 12 miesięcy
2 Sfinansowanie szkoleń do kwoty 2500 zł na szkolenia zawodowe i 2500 zł na szkolenia językowe.
3 Pomoc w znalezieniu stażu/pracy.
4 Wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp.
5 Wyjazd integracyjny 3 dniowy i pobyt w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy).
Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie:
lub pod nr telefonu:   509 702 883 i 690 173 353
W załączeniu ulotka informująca o projekcie.
Projekt jest aktualny do 2023 roku.

Więcej informacji pod nr telefonu 509 702 883 lub 690 173 353

wydarzenie

W dniu 16.07.2021 przeprowadzono już po raz drugi  w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie przy ul. M. J. Piłsudskiego 37 bezpłatne  konsultacje w kierunku zaćmy. Z niemal 60 przebadanych przypadkowych mieszkańców Szczecina, aż u  27  osób stwierdzono  zmętnienie soczewki oka, nadające się bezsprzecznie do pilnych zabiegów.
Konsultacje przeprowadzili  okuliści wraz z pomocą pielęgniarską z oddziału okulistycznego szpitala MSW w Szczecinie. W związku z dużym zainteresowaniem , akcja jw. zostanie zapewne powtórzona.
Misją Polskiego Związku Niewidomych jest niesienie pomocy osobom niewidomym, niedowidzącym i tracącym wzrok, dlatego też włączamy się  bezinteresownie w każdą kampanię  pomocową.  Prowadzona  przez nasze stowarzyszenie kompleksowa społeczna rehabilitacja, jak i spontaniczna akcja umożliwiająca poprawę widzenia, to stałe cele organizacji.

informujemy, że…

16 lipca odbędą się w siedzibie PZN OZ przy ulicy Piłsudskiego 37 kolejne bezpłatne konsultacje okulistyczne w kierunku zaćmy. Konsultacje przeprowadzać będą lekarze okuliści Szpitala MSW w Szczecinie. Zapisy pod nr 914338338. Liczba miejsc ograniczona

projekt

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn. „ Wiecznie młodzi – czas na aktywnego seniora”. Prowadzenie rehabilitacji w placówce i 8 Kołach Terenowych PZN Okręgu Zachodniopomorskiego oraz w sieci – realizacja warsztatów tyfloinformatycznych oraz Vademecum prawnego,  współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nr umowy: ROPS/50/2021

Termin realizacji zadania: 01.05.2021r. – 14.12.2021r.

Zadanie adresowane jest do seniorów powyżej 60 r.ż.

Proponowane formy wsparcia:

 1. Prowadzenie cyklicznych spotkań edukacyjno-informacyjnych pn. “Szeroki horyzont”;
 2. Wsparcie tyfloinformatyczne;
 3. Vademecum prawne;
 4. Prowadzenie Biblioteki Książki Mówionej – ta forma wsparcia zakłada kontynuację prowadzenia w siedzibie PZN OZ Biblioteki Książki Mówionej;
 5. Prowadzenie Punktu Informacyjno-doradczego;
 6. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38.

 

Zapraszamy do udziału w zadaniu pn.”  „Rehabilitacja- szansą na lepsze jutro– prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła), współfinansowanego ze środków PFRON, „Szansa-rozwój-niezależność”.

nr umowy: ZZO/000141/16/D

Aneks: nr 3/2021 z dniua 22.04.2021

Termin realizacji zadania: 01.04.2021 – 31.03.2022 r

Zadanie jest adresowane do

– dzieci i młodzieży

– osób dorosłych.

Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16.r.ż.

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16.r. ż.

– zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego;

– przynależność do PZN OZ

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje są umawiane indywidualnie z beneficjentami lub ich opiekunami.

 

Proponowane formy wsparcia:

1) indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;

2) indywidualne zajęcia tyfloterapeutyczne

3) indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;

4) indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;

5) indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;

6) indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologi;

7) grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Wybór powyższych form będzie uwzględniał indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniu, szczegółowe informacje pod. tel. 91-433-83-38

 

plakat A3 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIU
Szanowni Państwo,
Udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą uzyskać istotną wiedzę na temat świadczenia usług zdrowotnych dla dorosłych osób słabowidzących i niewidomych przez poradnie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, a w efekcie zaplanować działania podnoszące ich jakość.
 
Badanie jest całkowicie anonimowe. Państwa odpowiedzi nie będą
w żaden sposób wiązane z Państwa danymi.
Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, a zgoda na udział może zostać w każdym momencie wycofana.
 
Ankieta do wypełnienia przez Internet jest dostępna pod adresem:
https://forms.gle/NU1JW2bpDQNT1ith9
 
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub jakiekolwiek wątpliwości wyjaśnień udziela
Pani
Katarzyna Binder-Olibrowska: katarzyna.binder@umed.lodz.pl, tel. 662 585 476

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski realizuje projekt z dofinansowania PFRON – zadanie w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” , art. 36ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Celem projektu jest podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacji, jaką jest wypalenie zawodowe, rodzicielskie czy opiekuńcze oraz nabycie umiejętności zapobiegania dyskomfortowi życia w takim stanie ,przez

 • kadrę pracowniczą,
 • rodziców,
 • opiekunów,
 • wolontariuszy,

Warsztaty pod nazwą “Syndrom wypalenia do ujarzmienia” obejmować będą następujące formy wsparcia:
– zajęcia psychologiczne,
– zajęcia informatyczne,
– terapię zajęciową,
– animację czasu wolnego.

W warsztatach udział wezmą osoby z otoczenia niepełnosprawnych wzrokowo z  Okręgów Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

W wyniku zapytań ofertowych otrzymano jedną ofertę spełniającą nasze wymogi. Postanowiono z niej skorzystać w dogodnych dla nas terminach.

Miejsce i terminy realizacji zadania: Szczecin, Hotel –  ul. Dąbska 7
10.06. – 12.06.2021
16.09. –  18.09.2021
02.12. –  04.12.2021

 

Ze względu na duże zainteresowanie rodziców dzieci z niepełnosprawnością wzrokową Dyrekcja Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie
postanowiła, aby w dniu 12.06.2021r. zorganizować w formie zdalnej spotkanie na platformie MS TEAMS. Aby wziąć w nich udział należy zadzwonić pod numer telefonu:
12 267 44 20. Nasi specjaliści oddzwonią do Państwa i ustalą dogodną godzinę spotkania.
Pan Wojciech jest studentem III roku AWF i zajmuję się projektem szlaku dla osób z niepełnosprawnościami w ramach swojej pracy licencjackiej. Zbiera informacje i opinie właśnie od osób z niepełnosprawnościami czy z takich chętnie korzystają, jakie jest ich opinia oraz czy jest ich wystarczająca ilość i są odpowiednio wyposażone do ich potrzeb. Projektowany ma się znajdować w Karkonoszach pomiędzy Karpaczem i Szklarską porębą.
Serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety,
pomoże to Panu Wojciechowi w realizacji projektu i napisaniu ciekawej pracy.
Poniżej znajduje się link kierujący do ankiety:

Dostępność

Obowiązki podmiotów publicznych :

 1. W zakresie dostępności architektonicznej:
 2. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 3. Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku , co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego , o którym mowa w art. 2 p 11 z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (sz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
 6. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowaniu w inny sposób.

Polski Związek Niewidomych  Okręg Zachodniopomorski na podstawie:

 • ustawy z dnia 19 lipca 2019 o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Konwencji Nowojorskiej z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych,
 • zaleceń i przepisów „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”, PZN Warszawa 2016 oraz
 • własnymi wieloletnimi doświadczeniami ,

udziela budynkom/obiektom publicznym i ośrodkom wczasowym/wczasowo-rehabilitacyjnym rekomendacji do przystosowania architektonicznego dla osób  z niepełnosprawnością wzrokową. Konsekwencją przystosowania jest wydanie wiążącej opinii.

Jednocześnie informujemy, że  wykonujemy opisy w druku punktowym (kod Braille`), które są bezwzględnym wymogiem w dostosowaniu obiektów dla inwalidów wzroku

PZN OZ , ul.M. J. Piłsudskiego 37, e-mail: pznoz@o2.pl tel. 914 338 338