Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych w październiku 2020 r. rozpoczęło realizację projektu
pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób
niepełnosprawnych”. W związku z tym, Fundacja im. Królowej Polski św.
Jadwigi, jako partner projektu, prowadzi badania dotyczące diagnozy
potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie istniejących instrumentów
wsparcia we włączeniu społecznym.

Czytaj dalej

projekt grantowy

“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekujących i wyposażenia do ich stosowania organizacji realizującej na podstawie umowy z pfron.

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Redakcja/logo/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

Z przyjemnością informujemy, że jest ponownie możliwość starania się o psy przewodniki. Polski Związek Niewidomych jest obecnie partnerem w projekcie “Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Partnerami PZN i trzy niżej wymienione Fundacje.

Czytaj dalej