uwaga

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski informuje, że od dnia 25.05.2020 siedziba Okręgu w Szczecinie przy ul. M. J. Piłsudskiego 37 jest ponownie otwarta w godz. 07.30 – 15.30, a terapeuci prowadzą zajęcia w pełnym wymiarze godzin, łącząc pracę w placówce z pracą on-line. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przy zachowaniu niezbędnych rygorów bezpieczeństwa, związanych z COVID 19.
Tel. 914 338 338, e-mail: pznoz@o2.pl

otwarcie siedziby

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski informuje, że z dniem  25.05. 2020 rozpoczął ponownie działalność statutową i projektową w siedzibie Okręgu przy ul. M. J. Piłsudskiego 37  w pełnym wymiarze godzin, z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków  ostrożności. Siedziba  jest czynna w  godz. 07.30  – 15.30
Niektóre zajęcia odbywają się nadal zdalnie. Decyzje o tym podejmują sami terapeuci.
Od 01 czerwca rozpocznie  ponownie  zajęcia  Klub Seniora z dysfunkcją wzroku.
W związku z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie, spotkania czwartkowe odbywać się  będą  mogły na zasadzie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego do prezesa Okręgu. W świetlicy Okręgu przebywać w maskach  może  jednorazowo 15 osób..
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.
Dodajemy również, że w tym tygodniu otwarta  zostanie  ponownie większość kół terenowych OZ.
Zapraszamy do siedziby jw. i umawiania się telefonicznie z terapeutami na zajęcia indywidualne.
prezes OZ Lech Borucki, dyrektor OZ Józef Małosek

Kochani
Zostałem poproszony przez Zarząd Główny o przystąpienie do powołanego zespołu kryzysowego, dot. ratowania ośrodków rehabilitacyjno-szkoleniowych Polskiego Związku Niewidomych. W sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj,

Czytaj dalej

Komunikat
Prezes, dyrektor, pracownicy i terapeuci Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i władz lokalnych, pracują zdalnie, wykorzystując możliwości elektroniczne, jak e-mail, Messenger, Face Time , video-spotkania/szkolenia/konferencje itp. Dodaje się, że projekty, oprócz zajęć grupowych realizowane są zdalnie na bieżąco.
Poniżej podajemy kontakt dla wszystkich zainteresowanych
* Biuro jest czynne jak dotychczas od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00 (pani Julita), tel. 914 338/ 338 lub 607 737 790, e-mail: pznoz@o2.pl
* gł. księgowa w terminach jw (pani Renata), tel. 602 332 303
* prezes Lech Borucki, tel: 663 430 899, e-mail: prezespznoz@o2.pl
* dyrektor Józef Małosek, tel: 607 737 510, e-mail: j.malosek@pznoz.pl
* Horyzont Fundacja na Rzecz Osób z Problemami wzroku, (pani Halina), tel: 505 132 113, e-mail : fundacja@horyzontszczecin.pl
* Justyna Jastrzembska – tyfloinformatyk,
* Agnieszka Sochacka – instruktor orientacji przestrzennej,
* Irena Ligocka – tyflopedagog,
* Alicja Prowans – tyflopedagog,
* Dorota Pietruszyńska – terapeuta zajęciowy,

#bosmandlaregionu

Nowy projekt – Zaproszenie dla Kół PZN OZ
Mamy dobrą wiadomość!👍👍
Dzięki marce BOSMAN w ramach programu #bosmandlaregionu Koło PZN Kołobrzeg będzie realizować zadanie pod nazwą KOŁOBRZEG WIDZIANY INACZEJ.
Przygotowujemy dla Was:
❗️spotkanie z przewodnikiem🏙
❗️rejs statkiem po Bałtyku🚢
❗️warsztaty na targu rybnym połączone z degustacją🍤
Już nie możemy doczekać się realizacji projektu, więc gdy tylko sytuacja w kraju i regionie unormuje się, będziemy przekazywać więcej informacji. Tymczasem życzymy Wam dużo zdrowia i do szybkiego zobaczenia👋

Obraz może zawierać: tekst „BOSMAN DLA REGIONU”

informacja

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, władz lokalnych  miasta Szczecina oraz władz  związku ograniczenia poruszania się po mieście, ograniczania zgromadzeń jak i bezpośrednich kontaktów terapeutycznych z osobami w podeszłym wieku oraz małymi dziećmi, postanawia się z dniem 25.marca 2020 ograniczyć  działalność siedziby  aż do odwołania do kontaktów telefonicznych (91 4 338 338) oraz poczty elektronicznej (pznoz@o2.pl) a prace terapeutów, głównej księgowej oraz prezesa i dyrektora na rzecz Zachodniopomorskiego Centrum Rehabilitacji i Edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z dysfunkcją wzroku jak i Klubu Seniora z dysfunkcją wzroku wykonywać on-line.

KOMUNIKAT

W drodze rozporządzenia został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W związku z powyższym spotkania Sekcji Diabetologicznej zostają zawieszone do odwołania.

Proszę o śledzenie aktualnych informacji

Zarządu Sekcji Diabetologicznej na stronie facebooka.