Dostępność

Obowiązki podmiotów publicznych :

  1. W zakresie dostępności architektonicznej:
  2. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  3. Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku , co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego , o którym mowa w art. 2 p 11 z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (sz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
  6. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowaniu w inny sposób.

Polski Związek Niewidomych  Okręg Zachodniopomorski na podstawie:

  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • Konwencji Nowojorskiej z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • zaleceń i przepisów „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących”, PZN Warszawa 2016 oraz
  • własnymi wieloletnimi doświadczeniami ,

udziela budynkom/obiektom publicznym i ośrodkom wczasowym/wczasowo-rehabilitacyjnym rekomendacji do przystosowania architektonicznego dla osób  z niepełnosprawnością wzrokową. Konsekwencją przystosowania jest wydanie wiążącej opinii.

Jednocześnie informujemy, że  wykonujemy opisy w druku punktowym (kod Braille`), które są bezwzględnym wymogiem w dostosowaniu obiektów dla inwalidów wzroku

PZN OZ , ul.M. J. Piłsudskiego 37, e-mail: pznoz@o2.pl tel. 914 338 338

prośba studentki

na potrzeby
pracy magisterskiej z zakresu turystyki zdrowotnej, potrzebuję osoby chętne wypełnić kwestionariusz ankietowy, na temat wpływu barier na uczestnictwo w turystyce zdrowotnej osób niewidomych i niedowidzących. Czy byłaby szansa, aby pomogli mi ją Państwo rozpropagować- ze względu na przepisy RODO a także obostrzenia pandemiczne, dotarłam jedynie do wąskiej grupy osób, a zależy mi na zbadaniu możliwie różnorodnej grupy. Jeśli nie ma takiej możliwości, może mają Państwo wskazówki, jak mogę dotrzeć do większej ilości osób z mojej grupy docelowej? Byłabym wdzięczna za odpowiedź i wszelkie wskazówki.

Poniżej przesyłam wspomniany link:
Link do ankiety

gdyby wystąpiły problemy z przejściem przez sekcje w pierwotnej ankiecie-Link do ankiety jednostronnej

Z wyrazami szacunku
Aleksandra Pawlica, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
tel. 793109281

W imieniu Organizatora – Fundacji „Wygrajmy Razem” serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Radosnej wszystkie, młode, utalentowane wokalnie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności bądź posiadające inny dokument potwierdzający dysfunkcje.

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie Konkursu. Ponadto załączamy kartę zgłoszeniową i pozostałe oświadczenia. Gorąco prosimy o szerokie rozpropagowanie informacji o konkursie do wszystkich zainteresowanych. Info o projekcie można znaleźć również na: https://www.wygrajmyrazem.org.pl/konkurs-piosenki-radosnej/

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu PIOSENKI RADOSNEJ KONKURS PIOSENKI RADOSNEJ regulamin KONKURS PIOSENKI RADOSNEJ – dokument RODO KONKURS PIOSENKI RADOSNEJ regulamin Zgoda na upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu

Spotkanie dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika

W ramach projektu, o którym już Państwa wielokrotnie informowaliśmy, dotyczącego wypracowywania standardów szkolenia psów przewodników w Polsce oraz przeprowadzania szkolenia kadry i psów według wypracowanych standardów

Polski Związek Niewidomych przygotował spot i film  zachęcający do posiadania psa.

Czytaj dalej

Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku 
Szanowni Państwo,
ze względu na panującą pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne nie możemy zaprosić Państwa na Dni Otwarte. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczoną poniżej ofertą edukacyjną Zespołu Szkół i Placówek pn.”Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie.
OFERTA EDUKACYJNA:
√ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;
√ Szkoła Podstawowa nr 73;
√ Szkoły Ponadpodstawowe:
√ Technikum nr 26 (możliwość kształcenia w zawodach: technik prac biurowych, √ technik masażysta, technik tyfloinformatyk, technik architektury krajobrazu, √ technik realizacji nagrań);
√ Branżowa Szkoła I stopnia (możliwość kształcenia w zawodach: koszykarz-plecionkarz, ogrodnik);
√ Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5;
√ Szkoła Policealna nr 19 (możliwość kształcenia w zawodach: florysta, technik administracji, technik realizacji nagrań, technik tyfloinformatyk);
√ Branżowa Szkoła II stopnia nr 7 (proponująca kształcenie w zawodzie technik ogrodnik);
√ Szkoła Muzyczna I stopnia;
√ Internat.
Szczegółowe informacje o rekrutacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu
12 267 44 20 oraz na stronie internetowej http://www.blind.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

„JA ZA 20 LAT”. RUSZYŁ KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

 

Polski Związek Niewidomych obchodzi w tym roku 70. urodziny! To nie tylko dobry czas na podsumowania, lecz także okazja do tego, by zastanowić się nad przyszłością. Z okazji jubileuszu organizujemy konkurs literacki dla młodzieży z dysfunkcją wzroku pt. „Ja za 20 lat”. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. To jeszcze nie wszystko – zwycięskie teksty opublikujemy w „Światełku” (które od kwietnia 2021 r. zmieni nazwę na „Pod lupą”)!

więcej informacji na stronie:

„Ja za 20 lat”. Ruszył konkurs literacki dla młodzieży – Polski Związek Niewidomych (pzn.org.pl)

Szanowni Państwo,
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie – największa
biblioteka na Pomorzu Zachodnim – z okazji nadchodzącego Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich, przypadającego 23 kwietnia, zaprasza do
zaprezentowania Państwa wydawnictw z zeszłego roku, w formie około
półminutowego filmu. Pokaz filmów odbyłby się na stronie i na
Facebooku Książnicy Pomorskiej w ramach obchodów Święta Książki.

Zaproszenie na spotkanie dla osób, które chciały by mieć psa przewodnika

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” organizujemy kolejne spotkanie dla osób niewidomych i z poważnymi problemami wzroku, które chciałyby mieć psa przewodnika. Poniżej zamieszczamy komunikat.

Czytaj dalej Zaproszenie na spotkanie dla osób, które chciały by mieć psa przewodnika

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych w październiku 2020 r. rozpoczęło realizację projektu
pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób
niepełnosprawnych”. W związku z tym, Fundacja im. Królowej Polski św.
Jadwigi, jako partner projektu, prowadzi badania dotyczące diagnozy
potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie istniejących instrumentów
wsparcia we włączeniu społecznym.

Czytaj dalej