projekt grantowy

“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekujących i wyposażenia do ich stosowania organizacji realizującej na podstawie umowy z pfron.

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Redakcja/logo/PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

Z przyjemnością informujemy, że jest ponownie możliwość starania się o psy przewodniki. Polski Związek Niewidomych jest obecnie partnerem w projekcie “Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Partnerami PZN i trzy niżej wymienione Fundacje.

Czytaj dalej

Uwaga!

Ze względu na duże zagrożenie epidemią koronawirusa przede wszystkim wśród starszych członków PZN, przedłuża się o jeszcze jeden tydzień, tj. do 25. października hybrydowe prowadzenie rehabilitacji społecznej dla wszystkich grup wiekowych. Wszystkie kontakty telefoniczne i mailowe z Biurem Okręgu jak i terapeutami pozostają bez zmian.
Przypomnę tel. do sekretariatu 607 737 790 w godz. 08.00 – 15.30 od poniedziałku do piątku oraz pocztę mailową. pznoz@o2.pl

W dniach 12.10- 17.10.2020 siedziba okregu zachodniopomorskiego pzn będzie nieczynna w związku z zarządzeniem żółtej strefy zostanie dokładnie zdezynfekowana. Zajęcia będą prowadzone online, a z terapeutami można kontaktować się telefonicznie, sekretariat pzn jest pod nr 607 737 790.