W dniach 12.10- 17.10.2020 siedziba okregu zachodniopomorskiego pzn będzie nieczynna w związku z zarządzeniem żółtej strefy zostanie dokładnie zdezynfekowana. Zajęcia będą prowadzone online, a z terapeutami można kontaktować się telefonicznie, sekretariat pzn jest pod nr 607 737 790.

uwaga

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski informuje, że od dnia 25.05.2020 siedziba Okręgu w Szczecinie przy ul. M. J. Piłsudskiego 37 jest ponownie otwarta w godz. 07.30 – 15.30, a terapeuci prowadzą zajęcia w pełnym wymiarze godzin, łącząc pracę w placówce z pracą on-line. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przy zachowaniu niezbędnych rygorów bezpieczeństwa, związanych z COVID 19.
Tel. 914 338 338, e-mail: pznoz@o2.pl

otwarcie siedziby

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski informuje, że z dniem  25.05. 2020 rozpoczął ponownie działalność statutową i projektową w siedzibie Okręgu przy ul. M. J. Piłsudskiego 37  w pełnym wymiarze godzin, z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków  ostrożności. Siedziba  jest czynna w  godz. 07.30  – 15.30
Niektóre zajęcia odbywają się nadal zdalnie. Decyzje o tym podejmują sami terapeuci.
Od 01 czerwca rozpocznie  ponownie  zajęcia  Klub Seniora z dysfunkcją wzroku.
W związku z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie, spotkania czwartkowe odbywać się  będą  mogły na zasadzie wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego do prezesa Okręgu. W świetlicy Okręgu przebywać w maskach  może  jednorazowo 15 osób..
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.
Dodajemy również, że w tym tygodniu otwarta  zostanie  ponownie większość kół terenowych OZ.
Zapraszamy do siedziby jw. i umawiania się telefonicznie z terapeutami na zajęcia indywidualne.
prezes OZ Lech Borucki, dyrektor OZ Józef Małosek